top of page

SGK,GSS GEN.MÜD.İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA(KKİ uygulanmayan hayati öneme haiz ilaçlar hk. )10/01/2022

TEİS2022-02


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA


ANKARA


Konu: Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan hayati öneme haiz ilaçlar hk.


T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 07.11.2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) ANTİSİTOKİN-ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİLER, KOAGÜLOPATİ YÖNETİMİ’’ rehberinin 2. Bölümünde COVID-19 hastalığının, seyrinde çeşitli mekanizmalarla venöz ve arteriyel tromboembolik olay gelişimi gözlendiği ve trombozun;

1.Virusun ACE2’e bağlanması ile ve/veya doğrudan endotel hasarı ilişkili, 2. Sepsiste gözlenen vasküler mikrotrombotik hastalık ilişkili (kompleman aktivasyonu ile endotel hasarı ve inflamatuar ve mikrotrombotik yolak aktivasyonu), 3. Hareketsizlik/ hastanede yatış ilişkili hastalarda gelişen staz,

şeklinde meydana geldiği, bu nedenlerle hastaların tedavileri için hastanelere yatışı ve çıkışında proflaktik olarak enoksaparin etkin maddeli müstahzarların kullanımının önerildiği açıklığa kavuşturulmuş, gerek yaklaşık iki yıldır mücadele ettiğimiz coronavirüs pandemisi sürecinde, gerekse özellikle ortaya çıkan Omikron varyantı ile birlikte vaka sayılarının günlük 70.000’lere yaklaştığı şu günlerde, Covid tedavi protokolünün önemli bir bileşeni olan düşük molekül ağırlıklı heparin türevi ilaçların kullanımı daha da elzem hale gelmiştir.

Ancak düşük molekül ağırlıklı heparin türevi ilaçlardan özellikle tedavi de sıklıkla kullanılan ve Koçak İlaç Firması tarafından üretimi yapılan Oksapar 4000 ve Oksapar 6000 formundaki müstahzarlarda 07.01.2020 tarihi itibarı ile uygulamada olan %41 oranındaki kamu kurum iskontosunun, üretici firma tarafından kaldırıldığı ve önümüzdeki dönemde fiyat ve kamu kurum iskontolarında yapılacak değişikler üzerinden oluşacak, eczane zararının ilgili firma tarafından karşılanmayacağı bilgisini endişe içinde almış bulunmaktayız.

Öncelikle ağırlaşan pandemi şartlarının yaşandığı şu günlerde, bahse konu bu uygulamanın eczacılık mesleğinin gereği olarak, kendisine Toplum Sağlığının Korunmasını amaç edinmiş meslektaşlarımızın zararına satış yapmalarına veya Coronavirüse yakalanmış vatandaşlarımızın kutu başı 70 TL civarı ek ödeme mağduriyeti ile karşı karşıya kalmalarına neden olacağını belirtmek isteriz.

Biz eczacılar olarak yaklaşık 15 senedir her gün yeni ilaçların eklendiği, çözüme hiçbir şekilde kavuşturulmayan, en son yukarıda açıkladığımız corona virüsün profilaktik tedavisinin olmazsa olmazı olan düşük molekül ağırlıklı heparin türevi ilaçlar da dahil olmak üzere bir çok ilaç üzerinden, ilaç firmaları ile SGK arasındaki Kamu Kurum İndirimi uygulamasındaki tek taraflı keyfilikten kaynaklanan zararları ve tedavi mağduriyetlerini halkımızla birlikte yaşamaktayız.

Ortaya çıkan Omikron varyantı ile corona virüs salgının yeniden ivmelenme gösterdiği bu süreçte kamu kurum iskontolarını vermeyerek meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızı maddi ve manevi külfet altında bırakan firma ve/veya firmalar hakkında eczacılık mesleğinin sürdürülebilirliği ve toplum sağlığının korunması adına KKİ uygulaması hakkında gerekli düzenlemeleri yapmasını ve kamu kurum iskontolarını vermeyen tüm firmalar hakkında Başkanlığınız tarafından gerekli düzenleme ve işlemlerin ivedilikle başlatılmasını arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten Saydan

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page