top of page

SGK: Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde Değişiklik Yapılması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


22/03/2024

DUYURU


ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI


01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de değişiklik yapan 2024/1 Sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol” Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında 18/03/2024 tarihinde imzalanmıştır.


Ek Protokol ve güncellenen Protokol metni ekte yer almaktadır.


Tüm ilgililere duyurulur.


EK:

1- 2024/1 Sayılı Ek Protokol

2024_1 Sayılı Ek Protokol
.pdf
PDF dosyasını indir • 149KB

2- Protokol metni (Değişiklikler İşlenmiş)

Protokol metni (Değişiklikler İşlenmiş)
.pdf
PDF dosyasını indir • 563KB
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL 2024/1

 

01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

Madde 1- Protokolün 3.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;


 • 2.794.233 TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

 • 2.794.233 TL’den 3.492.791 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

 • 3.492.791 TL’den 4.191.349 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

 • 4.191.349 TL’den 5.867.889 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

 • 5.867.889 TL’den 6.985.582 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

 • 6.985.582 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.


İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.


Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;


 • 1.676.540 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 16,03TL (onaltıTL,üçkr.),

 • 1.676.540 TL’den 2.794.233 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 10,79TL (onTL,yetmişdokuzkr.),

 • 2.794.233 TL’den 3.492.791 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 8,98TL (sekizTL,doksansekizkr.),

 • 3.492.791 TL’den 4.191.349 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 6.90TL (altıTL,doksankr.),

 • 4.191.349 TL’den 5.867.889 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 6,67TL (altıTL,altmışyedikr.),

 • 5.867.889 TL’den 6.985.582 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 6,30TL (altıTL,otuzkr.), 

 • 6.985.582 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 6,26TL (altıTL,yirmialtıkr.),


hizmet bedeli ödenir.


Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.


Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenir.


Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur.


Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.”

 

Madde 2- Protokole Geçici Madde 3 aşağıdaki şekilde eklenmiştir.


“Geçici Madde 3- 2024/1 sayılı Ek Protokole mahsus olmak üzere, 01/10/2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan indirim oranları ve reçete hizmet bedellerinin belirlenmesinde, Protokolün 9.1 numaralı maddesi ve 9.2 numaralı maddesinde yer alan mali konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin hükümleri yerine 2024/1 sayılı Ek Protokolün Madde 1 numaralı maddesinde yer alan hükümler uygulanır.”

 

Madde 3- Kurum ile TEB arasında imzalanan 2024/1 sayılı Ek Protokol hükümleri çerçevesinde 03/05/2024 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler MEDULA sisteminde oluşmuş kayıtlara göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir. 

 

Madde 4- İki sayfa iki nüsha olarak düzenlenen bu Ek Protokol, Madde 1 numaralı maddesi 01/10/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer hükümleri imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere 18/03/2024 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Kurumda bir nüshası da TEB’de saklanacaktır.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Ecz. Arman ÜNEY

Başkan

Dr. Raci KAYA

Kurum Başkanı


Comments


bottom of page