top of page

SGK DUYURUSU: FATURA EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA (REÇETE TARAMA)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

06/04/2020 DUYURU

MEDİKAL MARKET, OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ, İŞİTME MERKEZLERİ VE ECZANE FATURA EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA(REÇETE TARAMA )

Bilindiği üzere, 24.12.2019 tarihli duyurularımızda 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. …” hükmüne uygun olarak medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve eczane fatura eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasının 01.03.2020 tarihinden itibaren karşılanan reçetelerde ve düzenlenen faturalarda zorunlu hale getirileceği duyurulmuştur.

Fatura eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulaması konuya ilişkin yapılacak düzenlemeye kadar ertelenmiştir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Comentarios


bottom of page