top of page

SGK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

05/07/2022

2022/1. DÖNEM İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

DUYURU


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.


Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


EK: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler

2022-1 EK-4-A
.xlsx
Download XLSX • 28KBbottom of page