top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISI(Geciken yurtdışı ödemeleri hakkında)


uyelerımızın dıkkatıne

Değerli Üyelerimiz,  Bildiğiniz üzere yurtdışı sigortalı reçeteleri bir türlü Medula provizyon sistemine dahil edilmediği için ,hem fatura keserken hem de geri ödemesinde yaşanan gecikmelerden dolayı yaşanan sıkıntılar için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı’na yapılan başvurumuza http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2014/03/07/sgk-baskanligina-yapilan-basvurumuz-2/

Başkanlığın verdiği yazılı cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığı

Sayı : 26986218/<…>/501-5.205092                                                                 03/04/2014

Konu : Yurt dışı sigortalılarına ait reçete bedellerinin ödenmesi

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat

Çankaya/ANKARA

İlgi     : 07/03/2014 tarihli ve TEİS 2014-25 sayılı yazınız.

            İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Yazınızda konu edilen yurt dışı sigortalılarına ait reçetelere ait faturaların ödenmesi hususunda 13/03/2014 tarihli yazımızla Kurum taşra teşkilatından söz konusu faturaların mevcut durumu varsa gecikmeler hakkında bilgi alınmış, ödemelerin ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesi konusunda da gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 01/04/2014 tarihinden itibaren Almanya sigortalıları YUPASS numaraları ile MEDULA sistemine dahil edildiğinden bu alanda yaşanan sorunların büyük ölçüde azalacağı değerlendirilmektedir.

            Bilginizi rica ederim.

Uzm. Dr. Neşe KALAYCIOĞLU AKALIN

Daire Başkanı V.

コメント


bottom of page