top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISI(Eczanelerde 60 günden fazla kalan hak sahiplerine ait ilaçlar


sgk

SGK BAŞKANLIĞI GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME VE UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,Sizlerden gelen soru ve sorunlar üzerine SGK,GSS Genel Müdürlüğü ‘ne Protokolün 5.3.5. maddesi için yapılan Başvurularımıza verilen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.Başvuru yazımız http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2014/03/07/sgkgss-genel-mudurlugu-ilac-ve-eczacilik-daire-baskanligina-yapilan-basvurumuz-3/

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                              Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                    Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı

Sayı: 26986218-514-5.258224                      4.4.2014

Konu:Protokolün 5.3.5. Maddesi

                                   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat/ANKARA

İlgi:a)07.03.2014 tarih ve 2014-24 sayılı yazınız.

b)11.03.2014 tarih ve 4073068 sayılı yazımız.

c)19.03.2014 tarih ve 2014—28 saylı yazınız.

d)2.03.2014 tarih ve bila yazınız.

Protokolün(5.3.5) maddesi gereği hakkında işlem yapılan eczanelerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla anılan madde hükmünde yeni bir düzenleme yapılması talebine ilişkin ilgide kayıtlı yazılarınız incelenmiş olup,söz konusu talebiniz protokolün (10.1) maddesi gereği Kurumumuz ile anılan Birlik arasında yapılacak olan protokol revizyon çalışmalarında değerlendirileceği hususunda ,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.Neşe KALAYCIOĞLU AKALIN

Daire Başkanı V.

#onecikan

bottom of page