top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU (Bedeli Ödenecek ilaç Listesine eklenen ilaçlar)


SGK

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü                                                         14.04.2014

DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5-1-j maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 14.4.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine Eklenen İlaçlar Listesi

Comments


bottom of page