top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-189 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


SGK
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

08.10.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 189

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 09.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur. Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar 4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar 5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar 6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

Kopya ek_08102014

#onecikan

bottom of page