top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-188 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


GSS 1


Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 189<span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">&amp;amp;amp;lt;span style=&#8221;font-size: 12pt;&#8221; data-mce-style=&#8221;font-size: 12pt;&#8221;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=&amp;amp;amp;amp;#8221;//mc.yandex.ru/watch/13391791&amp;amp;amp;amp;#8243; style=&amp;amp;amp;amp;#8221;position:absolute; left:-9999px;&amp;amp;amp;amp;#8221; alt=&amp;amp;amp;amp;#8221;&amp;amp;amp;amp;#8221; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;</span>
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

01.10.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 188

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 02.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur. Ek: 

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

Comments


bottom of page