top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-186 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


GSS 1

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 186

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 17.09.2014 DUYURU BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 186

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 18.09.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar 3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

Comentários


bottom of page