top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-185 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


GSS 1

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-185 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 10.09.2014

DUYURU

 BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 185

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 inci maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

Comments


bottom of page