top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-184 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


GSS 1

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-184 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

03.09.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 184

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 04.09.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:  1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar 2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

Comments


bottom of page