top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-181 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


GSS 1

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-181 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 13.08.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 181

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 14.08.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

Comments


bottom of page