SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-170 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


SGK

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-170 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 28.05.2014

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 170

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme

Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 9 uncu maddesi gereği

“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 29.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

6) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar

Ek_28052014

#onecikan