SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU-167 (Bedeli Ödenecek ilaç Listesinde yapılan düzenlemeler)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 07.05.2014

                                                         DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 167

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesi gereği “Bedeli

 Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 08.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere duyurulur.

 Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar

Kopya Ek_07052014

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS