top of page

SGK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Medula Provizyon sistemine hatalı endikasyon girişi nedeniyle u


                                                                                                                      20/10/2017

                                                                                                                      TEİS2017-58

Sayın,

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

ANKARA

Konu : Medula Provizyon sistemine hatalı endikasyon girişi nedeniyle uygulanan cezalar hk.

Üyelerimizden gelen bildirimlere göre ; meslektaşlarımızın Endikasyon uyumu gerektiren ilaçların reçetelerini Medula Provizyon Sistemine kayıt ederken; doktorun reçetede yazması gereken ve Medula’nın reçete kaydı için zorunlu kıldığı teşhisi sistem üzerinden seçmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün

“5.3.9. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz. “

Maddesine dayanılarak cezai işlemler uygulanmaktadır.

Söz konusu protokol maddesinde yer alan cezai yaptırımlar; provizyon sistemine gerçeğe aykırı yani sahte ve art niyetle reçete kaydı yapılmasına dair bir yaptırım olup, bahse konu reçeteler hakkında teşhis eksikliğinden işlem yapılarak söz konusu reçetelerin doktor tarafından düzeltilmesi için iadesi gerekmektedir.

Zira; ilgili protokolün “Reçete İadesi” başlıklı bölümünün 3.3.1.6 maddesine göre teşhis eksikliği; 3.3.1.7 maddesinin atıfta bulunduğu 3.2.9. maddesine göre de reçetede yer alması gereken zorunlu teşhislerin eksikliği durumlarında “reçete iadesi” uygulamasını gerektirmektedir. Protokolün yanlış yorumlanmasıyla; reçete iadesi yerine, provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapıldı gerekçesiyle, Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemlerdeki cezayla aynı şekilde, eczacılara sözleşme feshine varan yersiz cezai yaptırımlar uygulanması ağır hak kaybı ve mağduriyete neden olmaktadır.

Medula Provizyon Sistemine hatalı teşhis girişi nedeniyle uygulanan ceza ve fesihlerden oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla, söz konusu reçetelerin protokolün ilgili maddesi gereği iade edilmesinin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page