top of page

SGK BAŞKAN YARDIMCISINA SENDİKAMIZCA YAPILAN ZİYARET


Değerli Üyelerimiz VE Meslektaşlarımız,

Hem üye meslektaşlarımızın hem hastalarımızın yaşadığı olumsuzlukları iletmek üzere SGK Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Ertüzün , Başkanımız Ecz. Nurten Saydan tarafından makamında ziyaret edilmiş olup aşağıdaki konular ile ilgili paylaşımda bulunulmuştur.


Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.


TEİS


06/06/2023

TEİS2023-73


Sayın,

İsmail ERTÜZÜN


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKAN YARDIMCISI


ANKARA


Kurumunuz sigortalı ve hak sahiplerinin reçetelerini karşılayan üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile hastalarımız yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliği ve Protokol hükümlerine ilişkin bazı düzenlemeler ile uygulamalar nedeniyle birçok mağduriyet yaşamaktadır.

İlaç ve eczacılık hizmetinin sunumunu olumsuz etkileyen bu uygulamalardan üyelerimiz ve hastalarımız olumsuz etkilendiği gibi oluşan durum nedeniyle kurumunuza yapılan itirazlar ve başvurular nedeniyle de Kurumunuzun iş yükü artmaktadır.

Hem üye meslektaşlarımızın hem hastalarımızın hem de Kurumunuzun yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için Sendikamızın Kamu Kurumları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmuş olup,

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

1-) Sağlık Uygulama Tebliğinde ve Protokol hükümlerinde uygulama birliği sağlanması amacıyla “Kılavuz” hazırlanmalıdır.


Sağlık Uygulama Tebliği ve Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün uygulamasında farklı il müdürlüklerince farklı yorumlar yapılmakta, hatta aynı il müdürlüğünde aynı bölümde çalışan kontrolörler tarafından bile aynı reçete için farklı yorumlar yapılmakta, reçete kontrol biriminde görevli bir eczacının SUT kurallarına uygun bulduğu bir reçeteyi diğer bir eczacı uygun olmadığını değerlendirip kesinti yapabilmektedir. Bunun en önemli sebebi ise, maddelerin kesin hükümler içermeyen yoruma açık bir şekilde karmaşık, birden çok konuya ve maddeye atıflı olmasıdır. Bu yoruma açık düzenlemeler yüzünden hem üye meslektaşlarımız ciddi anlamda mağduriyet yaşamakta hem de haksız olduğu düşünülen kesintilerin itiraz süreçleri ve yargıya taşınmaları da Kurumunuza gereksiz iş yükü ve yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Söz konusu maddelerin uygulanmasında uygulanacak yol ve yöntemlerin tıpkı Maliyenin vergi uygulamaları hakkında yayınladığı sirküler/kılavuz şeklinde örneklerle açıklanarak yayınlanması hem uygulama ve kontrolde kolaylık sağlayacak hem de iki tarafın mağduriyetini ve iş yükünü en aza indirecektir.


2-) Vefat eden hak sahiplerinin Medula Provizyon Sistemi’ne ölüm kayıtlarının zamanında yapılması gerekmektedir.


Medula’nın vefat etmiş hak sahipleri için ölüm tarihinden günler sonra dahi provizyon vermesi sebebiyle, hasta yakını tarafından başvurusu geç yapılmış veyahut sıralı dağıtım ile reçetesi geç ulaşmış hak sahiplerinin ölüm saati/günü sonrasında provizyon alınmış reçete bedelleri hak sahibi/hasta vefat ettiği için Kurum tarafından eczane alacaklarından kesilmektedir.


Kurumunuzdan sağlık yardımı alma hakkı olan ve vefat eden hak sahiplerinin ölüm bilgilerinin maaş sistemine aynı gün işlenmesine rağmen Medula Provizyon Sistemi’ne aynı gün içinde işlenmemekte, vefat tarihinden 2-3 gün sonrasında dahi Medula Provizyon Sisteminde hak sahibine provizyon alınabilmekte, dolayısıyla da vefat eden hak sahibine yazılan reçeteleri bu bilgiye sahip olmadığı için çeşitli nedenlerle Medula’ya geç kayıt eden eczacılar ciddi bir mağduriyet ve yaptırımla karşı karşıya kalmaktadır.


MERNİS sistemi üzerinden gelen bilgilere istinaden ölüm bilgilerinin Kurumunuzun maaş sistemine aynı gün işlendiği gibi vefat eden hak sahipleri için Medula’da eş zamanlı şekilde provizyon verilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmalıdır.


TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU


Comments


bottom of page