top of page

SGK BAŞKAN YARDIMCISI SENDİKAMIZ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ


SENDİKAMIZ TARAFINDAN SGK BAŞKAN YARDIMCISI YAPILAN ZİYARET

Değerli Üyelerimiz,

01/11/2018 tarihinde SGK Başkan Yardımcısı Sayın Lütfi Aydın makamında ziyaret edilmiş , tahsil edilemeyen katılım payları sorunu iletilmiş ve bu konuda yaşanan mağduriyetler anlatılmıştır. Yapılan başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

01/11/2018–  TEİS2018-70

Sayın,

Lütfi AYDIN

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKAN YARDIMCISI

ANKARA

         Konu : Vefat eden sigortalılardan tahsil edilemeyen ilaç katılım payı borçları hk.

Bilindiği üzere kurumunuz 4/A, 4/B ve 4/C emekli aylıklarından kesilen ilaç katılım payları eczanelerimize yine kurumunuz tarafından ödenmektedir.

Ancak emeklinin vefatı durumunda, eczanenin ilaç katılım payına ait olan alacağı emeklinin varislerine maaş bağlanmasına rağmen sistemde katılım borcuna ilişkin bağ olmadığından alınamamakta, dolayısıyla da eczanelere ödenmemektedir.

Aynı durum vefat eden emeklinin kurumunuza olan Muayene ücreti katılım paylarında da yaşanmakta olup kurumunuz da aynı şekilde maddi kayıp yaşamaktadır.

Sistem üzerinde ödenmemiş olarak gözüken eczanelere olan tüm ilaç katılım payı borçlarının sigortalının ölümünden sonra maaş bağlanan hak sahiplerinden kesilmesini , varislerinin olmaması durumunda ise tahsis edilen cenaze yardımı parasından kesilerek ödeme yapılması için gerekli düzenlemenin yapılmasını, kurumunuzun yaşadığı dahil olmak üzere üyelerimizin ve eczacıların yaşadığı hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

  GENEL BAŞKANI

bottom of page