top of page

SGK: Afetten Etkilenen Genel Sağlık Sigortalılarının Tıbbi Malzeme Teminleri

02/03/2023

DUYURU


AFETTEN ETKİLENEN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ TIBBİ MALZEME TEMİNLERİ

HAKKINDA


Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgeleri ilan edilen Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet etme koşulu aranmaksızın, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli tıbbi cihaz satış müesseselerinden (Kurumca iade alınan cihazlar şahıs ödemesi kapsamında karşılandığından tıbbi cihaz satış müessesesinin sözleşmeli olması şartı aranmaz.) son üç ay içerisinde sağlık raporu ve reçete karşılığı ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzeme temin eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağduriyetlerin önlenmesi açısından aşağıdaki tedbirler alınmıştır.


1- Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek3/C ve Ek-3/D listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin miat/kullanım sürelerinin bitiş tarihinin 06.02.2023 günü olacak şekilde düzenlenmesi,


2- Kurumumuzca iade kapsamında cihaz temin edilen kişilerden, Kurum kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak sağlık raporu, reçete ve tahlil/tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek belgelerin aranmadan Kurum stoklarından cihaz temininin sağlanması; Kurum stoklarında cihaz bulunmaması halinde ise kişilerce dışarıdan temin edilecek cihazlara ilişkin yapılacak ödeme işlemlerinde de sağlık raporu, reçete ve tahlil/tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek

belgelerin aranmaması,


3- Miat kontrollü tıbbi malzemelerde (eksternal protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, mikroinfüzyon pompası, tekerlekli sandalye, nebülizatör, aspirasyon cihazı vb.) MEDULA kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak bu tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinde sağlık raporu, reçete ve tahlil/ tetkik gibi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenecek belgelerin aranmaması,


4- Sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin, MEDULA kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak reçete edilme adetlerine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen kural/kriterler kapsamında bir defaya mahsus olarak reçetesiz olarak temin edilmesinin sağlanması,


5- Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli tıbbi cihaz satış müesseselerinin zorunlu IP uygulamasının kaldırılması,


Tüm ilgililere önemle duyurulur.


DUYURU BAĞLANTISI:

SGK-Afetten-Etkilenen-Genel-Saglik-Sigortalilarinin-Tibbi-Malzeme-Teminleri
.pdf
PDF dosyasını indir • 154KB

Hozzászólások


bottom of page