top of page

SERBEST ECZANELER İÇİN COVİD19 PANDEMİSİ KORUNMA VE DEKONTAMİNASYON YÖNERGESİ

Sayın Üyemiz,

Covid19 pandemisi sürecinde yaşadığımız en büyük problemlerden biri eczanelerimizde korunma ve dekontaminasyona ilişkin standartların sağlanamamasıdır. Bu bağlamda Sendikamız ile Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında AFAD bünyesindeki KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer) birim uzmanlarının görüşleri de alınarak bir yönerge oluşturulmuştur.

Üyelerimizin yönerge doğrultusunda eczanelerinde düzenlemeler yapmalarını ehemmiyetle tavsiye ediyoruz.

SERBEST ECZANELER İÇİN COVİD19 PANDEMİSİ KORUNMA VE DEKONTAMİNASYON YÖNERGESİ

 • Eczanede en az 3 (üç) aktif kişi bulundur.

 • Pandemi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14 kuralı öğret ve uygula.

 • Eczaneye girerken maskeni tak, koruyucu ekipmanını giy.

 • Eczaneyi belli aralıklarla havalandır, her saat başı 5 dakika açık havaya çık.

 • Eczanede ayrılmış alanda yemek yerken aynı anda birden fazla kişi bulunmamaya özen göster.

 • Hastaları maskeli olarak eczanenin içine birer kişi al, mevzuatın izin verdiği ölçüde hastaları eczanenin dışında karşıla.

 • Hastaların eczane içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde beklemelerini sağla.

 • Hasta ile temas eden personel sayısını asgari seviyede tut. Aynı anda sadece bir personelin hasta ile ilgilenmesini sağla.

 • Ödemelerde kredi kartı kullanımını teşvik et ve mümkünse temassız ödeme seçeneğini kullan. Bunun için mobil pos cihazı bulundur. Nakit/kredi kartı tahsilatı işlemleri için ayrıca tek kullanımlık naylon eldiven bulundur.

 • Kâğıt reçeteyi karşıladıktan sonra ellerini dezenfekte et.

 • Reçete arkası imza işlemlerinde hastanın temas ettiği kalemi her işlem sonrası dezenfekte et. Eczane çalışanları ile hastaların kullandığı kalemleri ayrı tut.

 • Kâğıt reçeteleri kontrol etmeden önce en az 4 (dört) gün plastik poşet içinde beklet.

 • Bulaş riski sebebiyle; eczaneye maske temini için gelen kişileri günlük işleyişini aksatmayacak şekilde mümkün ise ayrı bir sıra oluşturarak kabul et.

 • Eczaneye gelen depo ürünleri için girişe yakın özel bir alan oluştur.

 • Eczaneye gelen kişiler ile gerekmedikçe temasta bulunma.

 • Ellerini tuvalete girmeden önce ve sonra yıka.

 • Ellerini sık sık, en az 20 saniye sabunla yıka ve kurula.

 • Ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizliyor isen kâğıt havlu vb kullanmayıp kendiliğinden kurumasını bekle.

 • Eczane zemin temizliğini %1’lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile; vücut sıvısı bulaşmış yüzeyleri %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisi ile; banko ve masa yüzeylerini alkol bazlı uygun bir solüsyonla veya türevleri ile temizle.

 • Covid19 tanılı hasta için eczanenin içinde ayrı bir karantina alanı oluştur.

 • Akşamları personelle durum değerlendirmesi yap ve motivasyon sağla.

 • Kendinde semptomlar varsa mesai arkadaşlarına haber ver ve evde kendini bir odaya izole et.

 • Kuralları kesinlikle esnetme.

Kaynaklar

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Comments


bottom of page