top of page

SENDİKANIZ HATIRLATIYOR!ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR !


Değerli Üyelerimiz,


Sizlerden gelen sorular ve sorunlar üzerine eczanelerinizde dikkat edilmesi gereken çeşitli konulardaki hususları herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için özetleyerek tekrar bilginize sunuyoruz:


I-) Eczanelerinizde çalışan personelin sigorta kaydı mutlaka yapılmış olmalıdır.

Kurum yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir.

 

SGK protokolünün 6.13. Maddesi: Kurum, herhangi bir şikayet ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli olarak, bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, Kurum müfettişleri, Kurumun kontrol ve denetim ile görevli memurları ve Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir.

Kurum yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır. Bölge Eczacı Odaları, Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dair yazılı taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurum elemanlarınca gerçekleştirilir.

 

Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi  verilmelidir.

 

İstisnai durum: İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işyeri bildirgesinin kuruma en geç, işçi çalıştırmaya başlandığı tarihte veya öncesinde verilmesi gerekir.  İlk kez işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinde işe giriş bildirgesinin işe başlama tarihinden itibaren  1 ay içerisinde verilmesi gerekir.

 

II-) Çalışanlarınız rapor aldığı zaman;İstirahatli olan sigortalının raporlu olduğu süre içinde çalışıp çalışmadığı elektronik ortamda SGK’na bildirilmelidir.

 

Çalışmadığına dair bildirim ,sigortalının hak ettiği istirahat süresinin bitim tarihi içinde olduğu ayın aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son gün (şu an için her ayın 26 sı) mesai bitimine kadar elektronik ortamda kuruma gönderilmelidir.

 

Çalışmadığına dair bildirim süresi içinde göndermeyen işverenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.Yasal süresi geçtikten sonra bildirim yapılması halinde sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında ,bildirimin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

SGK’ nun 2016/21 sayılı Genelgesi uyarınca hastalık nedeniyle iş göremezlik halinde hastalığın 3. Gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.1 veya 2 gün istirahat raporu almış sigortalılara iş göremezlik ödeneği verilmeyeceğinden işverenler tarafından çalışmadığına dair bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu konuda daha sonra mağduriyet yaşamamak için dikkatli olmanızı, rapor alan personelin “rapor” ve “raporlu olduğu günleri” mali müşavir ya da muhasebecinize bildirmeniz ve işlemin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

 

III-) Protokolün 4.3.7. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir.


Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.


IV-) Eczanelerimizde FİRE ORANI %3 tür.


V-) Eczanelerde kutu bütünlüğü bozulmuş ilaç  bulunamaz.


VI-) Kuruma verilen ya da nakit karşılanan tüm reçeteleri mutlaka eczane programlarına kaydediniz ve İTS "satış bildirim" işlemini yapmayı unutmayınız. Belli aralıklarla eczanede bulunan stok ile İTS stokunuzun tutarlılığını kontrol ediniz.

2024 YILI CEZALAR:


Yukarıdaki hususlara azami dikkat etmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Comentários


bottom of page