SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ: ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ DANIŞTAY İDDK TARAFINDAN BOZULDU


SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından şekil yönünden hukuka aykırı bulunmuş ve Danıştay 15.Dairesinin verdiği karar 21.01.2021 tarihinde oybirliği ile bozulmuştur.

Sendikamızca yönetmeliğin dava açılan maddeleri :

MADDE 3) d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili kurum ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından imzalanması gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği Ek-1’de yer alan belgeyi,


MADDE 4 ) d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili kurum ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından imzalanması gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği Ek-1’de yer alan belgeyi,


MADDE 6) d) SUT’un ilgili maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının dışında iskonto oranı belirleme ve gizleme (doğrudan Kurum tarafından firmadan alınan ve kamu fiyatına esas olan kamu kurum iskontosunun eczanelere gösterilmeyip gizlenmesi) hususlarını değerlendirmek ve karara bağlamak.

g) Sözleşmelerin güncellenmesi (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) değişiklikleri dahil) ile süresinin dolmasından önce feshi, sürenin bitimi halinde yenilenmesi hususlarını karara bağlamak.


Bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU