top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCISI ZİYARET EDİLDİ


TEİS Yönetim Kurulu olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga KARAKAN makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) mauel stok giriş imkanının ve CE belgeli tıbbi cihaz statüsündeki farmasötik formdaki ürünlerin münhasıran eczanelerimizden satışının sağlanması yönündeki taleplerimiz kendisine rapor olarak iletildi.


TEİS YÖNETİM KURULU


TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan yardımcısına iletilen, TEİS Kamu Kurumları Komisyon Raporu aşağıda bilgilerinize sunulur.


Sayın;

Doç. Dr. Tolga KARAKAN

T.C. Sağlık Bakanlığı

TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS); “Birlikteyiz Güçlüyüz” sloganından yola çıkarak, Türkiye’nin çeşitli illerinden biraraya gelen 17 eczane eczacısının kurucu üyeliği ile 2006 yılında Ankara’da kurulmuş, eczane eczacılarının kendi istekleri ile üye oldukları bağımsız bir işveren sendikasıdır.

Gücünü anayasadan alan TEİS; sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlerde, üyelerinin söz sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlayıp; eczane sahibi üye eczacılarının daha verimli çalışma imkanlarına sahip olabilmesi için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Sendikanın amacı; çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı


RAPORUN AMACI

Ülkemizdeki sağlık hizmetinin hiçbir vatandaşı ayırt etmeksizin sürdürülebilmesi için kesintisiz hizmet vermeye çalışan tüm eczacıların; sunmuş oldukları hizmetin kalitesini arttırıp, halk sağlığındaki vazgeçilmez rolünü en doğru şekilde yerine getirebilmeleri için bu doküman içerisinde sunulan talep ve önerilerin hayata geçirilmesi elzemdir. Bu yüzden söz konusu sorunlar hakkındaki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.


ÜTS ECZANE STOK BİLDİRİM YETKİLENDİRİLMESİ

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin; üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için kurgulanan Ürün Takip Sistemi; eczanelerimizde de uzun bir süredir kullanılmaya başlanmış olup Kurum tarafından yapılan iyileştirmeler de yakın bir şekilde takip edilmektedir. Bunun yanı sıra covid-19 pandemisi ile mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi eczacılarımız da yoğun mesai ile can siperane hizmet vermektedir. Bu süreçte eczacılarımız; yaşanan sokak kısıtları nedeniyle evden çıkamayan yaşlı hastalarımızın tedavi süreçlerinin yönetilmesinden tüm vatandaşlarımıza Devletimizle iş birliği halinde maske dağıtımına, gün içerisinde sürekli işyeri dezenfeksiyon çalışmalarından, birer sağlık hizmet sunucusu olarak covid-19 lu ve diğer hastalara pandemi ve diğer rahatsızlıklarıyla ilgili sağlık danışmanlığı hizmeti vermeyi başarmıştır. Bu aşırı yoğunluk içerisinde mevzuat takipleri, sağlık uygulama tebliği değişiklikleri vb sorumlulukları da takip etmeye çalışmaktayız. Gerek ÜTS’nin eczacıların 2010 yılından bu yana kullanıp adapte oldukları İlaç Takip Sistemi kurgusundan ve altyapısından farklı olması, gerek üretici/tedarikçi firmaların “ürün verme (satış)” bildirimlerini hala doğru ve zamanında yapmaya başlayamamış olmaları, gerekse yılbaşından bu yana devam eden pandemi koşullarının eczanelerimize getirmiş olduğu artan iş yükü ve çalışma stresi neticesinde eczane stokunda mevcut iğne ucu, şeker ölçüm çubuğu, vb Ürün Takip Sistemi üstünden alış-satış bildirimleri yapılması gereken ürünlerin henüz tamamı eczane stokuna yazılımsal olarak ÜTS üzerinden alınamamıştır.

12 Kasım’da yayınlanan “Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü” ile stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme ekranlarının/yetkilerinin kapatılmasıyla eczanelerimizde henüz stok bildirimi yapılamamış ürünlerin ÜTS üstünden gerekli bildirimlerinin yapılıp, sistem üstünden işlem görme imkânı ortadan kaldırılmıştır. Üyelerimizin Ürün Takip Sisteminde stok bildirim işleminin sistemsel olarak kapatılması, iş yoğunluğu artmış olan birçok üyemizin bu kapanmadan ötürü mağduriyet yaşamasına neden olmuştur.

Mevcut pandemi koşullarının gerek eczanelere, gerek ecza depolarına, gerekse üretici ve tedarikçilere getirdiği ek sorun ve iş yükünün de göz önünde bulundurularak; ÜTS’nin nihai kullanıcıları olan eczacılara “stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme ekranlarının/yetkilerinin” en az altı ay süreyle tekrar açılması, ilgili sürenin sonunda konunun tekrar istişare edilmesi, hem sistemin doğru ve nitelikli işlemesi hem de sektörün tüm paydaşlarının gerçek anlamda hazır hale gelmeleri için elzemdir.


ÜTS’DE FARMASÖTİK FORMDA BULUNAN CE BELGELİ TIBBİ CİHAZLARIN MÜNHASIRAN ECZANELERDE SATIŞININ SAĞLANMASI

CE belgeli tıbbi cihazlarla ilgili mevzuat bağlamında farmasötik formda üretilen ürünlerin satış yerlerinin netleştirilmemesi sebebiyle aşağıda örnekleriyle sunduğumuz ürünlerin, satışı ile ilgili ciddi boşluklar oluşabilmesi ve halk sağlığını etkilemesi konusunda endişe etmekteyiz.


ÖRNEK1;

BİSOLNATUR ÖKSÜRÜK ŞURUBU isimli tıbbi cihaz sınıf 2A grubunda olup endikasyonu özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili öksürüklerin (kuru ve balgamlı öksürük) giderilmesinde kullanılan bir tıbbi cihazdır. POLİFLAV M.A. (Flavonoid ve polisakkarit fraksiyonu) kompleksi içeren bu ürünün farmasötik olarak öksürük şurubu olması sebebiyle ilaç gibi değerlendirilip münhasıran eczanelerde satışının yapılması elzemdir.


ÖRNEK2;

THEALOZ DUO GÖZ JELİ isimli tıbbi cihaz sınıf 2A grubunda olup kuru göz sendromunda kullanılmaktadır. Sodyum hyaluronat S01KA01 ATC kodlu etkin madde içermekte olup göz içine uygulanmaktadır. Farmasötik formu göz damlası şeklinde olup bu ürünün de münhasıran eczanelerden eczacı danışmanlığında satışının düzenlenmesi gerekmektedir.

Mevcut mevzuatta eczane dışındaki diğer tıbbi satış merkezlerini kısıtlayan bir uygulama bulunmadığından ilaç olarak değerlendirilebilecek bu ürünlerin kontrolsüz satışının yapılmaması gerekmektedir.

Bu bağlamda ÜTS’ye kayıtlı farmasötik formdaki CE belgeli tıbbi cihazların Yönetmelikte değişikliğe gidilerek münhasıran eczanelerde satılmasına ilişkin düzenlemenin yapılması gerekmektedir.


TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU


Commentaires


bottom of page