SENDİKAMIZCA TİCARET BAKANLIĞI'NA YAPILAN BAŞVURUMUZ


04/01/2021

TEİS2021-01

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

ANKARA


Konu : Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Desteklerden Eczanelerin Yararlandırılması Talebi Hk.


Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır. COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından açıklanmıştır.


Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecek olup, bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığınızca belirlenmiştir.


Buna göre, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimizin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde yayınlanmış olup, bu listede “47.73 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” NACE kodlu eczanelerin yer almadığı görülmektedir.


Pandemi süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu yararına bir çok ücretsiz görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul etmemesi gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak, sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ekindeki listeye “47.73 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” NACE kodlu eczanelerin de ivedilikle dahil edilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Pandemi Kapsam - NACE Özel Sıralı
.pdf
Download PDF • 179KB