top of page

SENDİKAMIZCA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA GÖNDERİLEN CEVAP YAZISI


                                                                                                       21/01/2019

                                                                                                       TEİS2019-05

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na

ANKARA

KONU: İlaca Erişim Hakkında Sendikamızdan İstenen İlaç Listesi Hk.

İlgi: 15.01.2019 tarih ve 16358815-000-E.8073 sayılı yazınız

Kurumumuz tarafından ruhsatlı/izinli tüm ilaçların piyasada bulunabilirliği ve hastaların erişiminde herhangi bir sorun oluşmaması için tarafınızca yapılan kontrollere istinaden Sendikamızdan tedarikinde sıkıntı yaşanan ilaçların listesini istediğiniz ilgi yazınız 18/01/2019 tarihinde tebellüğ ettirilmiştir.

Tedarikinde sorun yaşanan söz konusu ilaçlar yurt genelinde bölgesel farklılıklar gösterebilmekle birlikte iller arası takas işlemi İlaç Takip Sistemi’nde kapatılmış durumda olduğundan bahse konu tedarik problemi hastaların tedaviye erişiminde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Diğer taraftan hastaların eczane stoklarını görmek üzere İTS sisteminin “ilacım nerede” uygulamasıyla eczaneler bazında tüm vatandaşların erişimine açık olmasına karşın İlaç Takip Sistemi’ndeki stok kayıtlarının eczane eczacılarının erişimine açılmamış olması, yok denilen ilaçlar için yazılı olarak belge vermekten imtina eden ecza depolarında  ilaçların aslında var olup olmadığını, eczanelerin ilaca erişimde sıkıntı yaşayıp yaşamadığını belgelemeyi güçleştirmektedir.

Düzenli aralıklarla fiili sayım yapan ecza depolarının ve ilaç firmalarının İTS  kayıtlarındaki stok hareketlerinin kurumunuz incelemesine esas teşkil etmek üzere Türkiye genelindeki üye eczacılarımızın tedarik edemediklerini bildirdikleri ilaçların listesi ekte tarafınıza sunulmuş olup, yapılacak inceleme sonucu eczanelere ilaç sevkiyatı yapmayanlar ve azaltanlar hakkında yasal işlem yapılmasını,  sonucun tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                               Genel Başkanı

Ek:liste

SENDİKAMIZA GELEN KURUM YAZISI

bottom of page