top of page

SENDİKAMIZCA SGK,GSSGM 'NE YAPILAN BAŞVURUMUZ.


22/09/2022

TEİS2022-97T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


ANKARA


Konu: Raporlu beslenme solüsyonu reçetelerinin Medula provizyon sistemine 15 gün önceden kayıt edilememesi hk.


Bilindiği üzere, 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ̆ (Değişiklik Tebliği)” yayımlanmıştır.


Bu değişiklik ile 3 Eylül 2022 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere “4.2.8.A - Enteral beslenme ürünleri”, hastada hali hazırda kullanmakta olduğu enteral beslenme ürünü bitim günü gelmemiş ise sistem tarafından “Enteral beslenme ürünleri için günlük maksimum kalori miktarı raporda belirtilen ..... olmalıdır” uyarısı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.2 - Reçetelerin geçerli olduğu süre maddesinin 2. Bendinde belirtilen “Sağlık raporuna dayanılarak yazılan reçetelerde, EK-4/D Listesinde bulunan veya bulunmayan (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç) ilaçlar, ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinde verilebilir.“ maddesine aykırılık oluşturacak şekilde Medula sistemine kayıt yapılamamaktadır. Bu durum hasta mağduriyetine ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanmasına neden olmaktadır. Mevcut reçete kaydı ilgili madde gereğince bugüne değil, hastanın ilaç bitiminden sonraya işlenmesi amacıyla yapılmakta olduğundan sistemin kurumunuzca yeniden tasarlanması gerekmektedir.


Medula sisteminde gerekli düzenlemenin hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ivedilikle yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

Comments


bottom of page