top of page

SENDİKAMIZCA EK PROTOKOL İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.


SENDİKAMIZCA EK PROTOKOL İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sendika olarak sizlerin sorun yaşadığınız konularla ilgili olarak “aktif husumet ehliyetimizi” kullanarak hukuksal olarak mücadele etmekteyiz. Bu minvalde;

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 01/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22/05/2019 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolün 15. maddesi ile değişik Protokol’ün 5.3.9. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan “sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.” ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali istemli Danıştay 10. Dairesinde ,2019/9643 Esas sayısı ile dava açılmıştır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

留言


bottom of page