top of page

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR


SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR

Site sayfamız yenilendiği için TEİS tarafından bugüne kadar Danıştay’da açılmış davaları sizler için kısa başlıklar halinde özetledik.


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Site sayfamız yenilendiği için TEİS tarafından bugüne kadar Danıştay’da açılmış davaları sizler için kısa başlıklar halinde özetledik.

Davaların detayları için ARŞİV bölümünden eski sayfa üzerinden bakabilirsiniz.

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR

1) Danıştay 10. Daire – 2006/3734 E.

2006 Protokolü. Kurumun “protokol hükümlerine aykırı davranış tespit ettiğinde , inceleme sonuçlanıncaya kadar sözleşmenin uygulanmasını durdurabileceğine” dair hüküm iptal edildi, diğer maddeler yönünden reddedildi. Karşılıklı temyiz ettik. İDDK 2009/3009 E.

2) Danıştay 10. Daire – 2006/5525 E.

Sağlık tesislerinin kiralama karşılığı yaptırılması ile tesislerdeki tıbbi hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesine dair yönetmeliğin 4. maddesinin l bendinde yer alan “eczane” ibaresi iptal edildi. Temyiz edilmeden kesinleşti.

3) Danıştay 10. Daire – 2007/7396 E.

2007 SUT. Eczacı indirimlerine ilişkin hüküm, SGK ve TEB arasında imzalanan Protokolle düzenlenmesi gerektiği için iptal edildi, diğer maddeler yönünden reddedildi. Karşılıklı temyiz ettik. İDDK 2011/1218 E.

4) Danıştay 10. Daire – 2007/7397 E.

2007 Prot. Eczacı ya da çalışanları dışında sahte olarak tanzim edildiği tespit edilen reçete, kupür veya rapor için yaptırım getiren 6.3.24. madde iptal edildi, diğer maddeler yönünden reddedildi. Karşılıklı temyiz ettik. İDDK 2010 /2078 E.

5) Danıştay 10. Daire – 2007/7558 E.

2007 Protokolünde “feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca sözleşme yapılmayacağına” dair hükme ek dava açıldı, reddedildi, temyiz etmedik, kesinleşti.

6) Danıştay 10. Daire – 2007/7389 E.

2007 SGK Örnekleme Genelgeleri. Resmi Gazete’de yayınlanmadıkları için iptal edildi, SGK temyiz etti. İDDK 2011/1731 E.

7) Danıştay 8. Daire – 2007/4160 E.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik maddesine dava açtık, reddedildi, temyiz ettik, bu aşamada eczacılık kanununa özel hüküm eklendi. İDDK 2009/1186 E.

8) Danıştay 2. Daire – 2007/2808 E.

2007 TUT. Eczacı indirimlerine ilişkin hüküm, Maliye Bakanlığı ve TEB arasında imzalanan Protokolle düzenlenmesi gerektiği için iptal edildi, diğer maddeler yönünden reddedildi.  Temyiz ettik. İDDK 2012/50

9) Danıştay 10. Daire – 2008/7940 E.

2008 Prot. Yürütmayi Durdurma talebimiz ve itirazımız reddedildi. TEB savunma vermedi. Karar çıkacak.

10) Danıştay 10. Daire – 2008/8679 E.

2008 SGK Örnekleme Genelgesi. YD talebimiz ve itirazımız reddedildi. Karar çıkacak.

11) Danıştay 10. Daire – 2009/5619 E.

2008 SUT. Y.D. talebimiz reddedildi. Karar çıkacak.

12) Danıştay 10. Daire – 2008/11239 E.

Ecza depoları yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe dava açtık, YD reddedildi. Karar çıkacak.

13) Danıştay 10. Daire – 2009/6274 E.

2009 SGK Örnekleme Genelgesi. YD talebimiz ve itirazımız reddedildi. Karar çıkacak.

2011/62 nolu Genelge ile yürülükten kaldırıldı.

14) Danıştay 10. Daire – 2009/3112 E.

2009 Prot. YD talebimiz reddedildi. TEB savunma vermedi. Karar çıkacak.

15) Danıştay 10. Daire – 2009/13776 E.

2008 SUT değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Y.D. talebimiz ve itirazımız reddedildi. Karar çıkacak.

16) Danıştay 10. Daire – 2009/13777 E.

Maliye Bakanlığı Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğe dava açtık. Y.D. talebimiz ve itirazımız reddedildi. Karar çıkacak.

17) Danıştay 10. Daire – 2010/1321 E.

Sağlık Bakanlığının 2009/84 sayılı ITS Genelgesine dava açtık, YD talebimiz reddedildi. Karar aşamasında.

18) Danıştay 8. Daire – 2010/3600 E.

TEB aleyhine sözleşme form bedellerinin iptali istemiyle dava açtık, reddedildi, temyiz ettik. İDDK 2012/780 E.

19) Danıştay 10. Daire – 2010/7984 E.

Sağlık Bakanlığının 2010/39 sayılı Genelgesine dava açtık(G2D karekodların miadının 31.12.2010 olması). YD talebimiz reddedildi, yeni genelgeyle tarih değiştirildi. Karar aşamasında.

20) Danıştay 10. Daire – 2011/239 E.

SGK’nın 2010/137 sayılı Genelgesine dava açtık(G2D karekodların miadının 31.12.2010 olması). Yetkisizlik yönünden YD aldık. SGK’nın itirazı reddedildi. Karar aşamasında.

21) Danıştay 10. Daire – 2011/2894 E.

SGK’nın SUT’ta değişiklik yapan tebliğine dava açtık, YD talebimiz reddedildi, itirazımız üzerine “ancak kan şekeri ölçüm çubukaları için fark alamaz.” İbaresinin yürütmesi durduruldu. Karar aşamasında.

22) Danıştay 10. Daire – 2012/2192 E.

SGK’nın “ aynı eşdeğer grupta yer alan ve reçetede yazılan doza göre bir aylık doza yetecek küçük ambalajı olan ilaçlarda büyük ambalajların verilmemesi” zorunluluğu getiren medula duyurusuna dava açtık. Savunma ve YD sonucu gelecek.

23) Danıştay 13. Daire – 2012/2488 E.

İlaç firmalarının “ticari iskontoları kaldırma ve bu iskontoları kamuya aktarma” konusunda yaptıkları protokolü Rekabet Kurumu’na şikayet ettik. Talebimizin reddi üzerine Rekabet Kurumu’na kararın iptali istemiyle dava açtık. Henüz savunma gelmedi.

Comments


bottom of page