top of page

SENDİKAMIZCA,CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE NOTERDEN İHTAR ÇEKİLDİ.


SENDİKAMIZCA,CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE NOTERDEN İHTAR ÇEKİLDİ.

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş ve yaşanan sorun iletilmiştir. Sorun çözülemediği için ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılması talebi ile 08.11.2019 tarihinde ,Ankara 16.Noterliğinden 18827 yevmiye numarası ile  aşağıdaki ihtar gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS)

VEKİLİ                          : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                     : TC ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Hacı Bayram Mah. Agah Efendi Cad. No:70/1 Altındağ  ANKARA

KONU                            : 7 aydır ödenmeyen cezaevi fatura bedellerinin ivedilikle ödenmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

Bilindiği gibi, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların tedavileri için temin edilen ilaçlara ilişkin Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında Protokol imzalanmış olup, 4.2.1. maddesi şu şekildedir:

“4.2.1 Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren en geç 20 işgünü içinde ödenir. Kurum taşra teşkilatı ödenekleri düzenli olarak takip edecek ve ödeme ile ilgili olarak herhangi bir aksamanın oluşmamasını sağlayacaktır.”

Ancak; müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, 20 işgünü içinde ödenmesi gereken Kurumunuz kapsamındaki kişilerin fatura ödemeleri 7 aydır yapılmamaktadır. Alacaklarını tahsil edemeyen eczacılar, ilaç aldıkları depolara ödeme yapamaz hale gelmişlerdir. Alacakları yüz binleri bulan bazı eczacılar iflasın eşiğindedir.

En son 18.06.2019 tarih TEİS2019-24 sayılı yazı ile cezaevi fatura bedellerinin ödenmesinde meydana gelen gecikmelerin giderilmesi talebiyle Genel Müdürlüğünüze başvurmuş olmamıza rağmen, Genel Müdürlüğünüzce herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yaşanan mağduriyetlerin sonlandırılması için Genel Müdürlüğünüzce ivedilikle gerekli işlemlerin yapılmasını her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm.  08/11/2019

KEŞİDECİ VEKİLİ                                                                                             

Av. Yasemin ABASLI

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.                                                                                                                                                          Av. Yasemin ABASLI

Comentários


bottom of page