top of page

SENDİKAMIZ TARAFINDAN YENİ YÖNETMELİK İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ DAVA AÇILMIŞTIR.


dikkat2

SENDİKAMIZ TARAFINDAN YENİ YÖNETMELİK İÇİN

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sendikamız tarafından 04.06.2014 tarihinde (Danıştay 15. Daire, 2014/4327 E.)  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğe Danıştay’ da dava açılmıştır.

Dava konusu olan; Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin,10. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin,  20. maddesinin 2. fıkrasının, 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinin,  25. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve” ibaresinin, 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesinin ve 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresinin yürütmelerinin durdurularak iptali istenmiştir.

Sendikalar, üye hak ve menfaatlerini güçlerini Anayasadan ve hukuktan alarak korurlar.

TEİS olarak ,mesleğimiz ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini her platformda arayacak ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

Eczacı kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

bottom of page