top of page

SENDİKAMIZ TARAFINDAN SÖZCÜ GAZETESİNE NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME


SENDİKAMIZ TARAFINDAN SÖZCÜ GAZETESİNE NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME 

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

18.02.2019 tarihli Sözcü Gazetesinde, gazete yazarlarından Rahmi Turan ‘ın eczacılık camiasını rencide eden köşe yazısı için Sendikamız Hukuk Bürosunca  Ankara 16.Noterliğinden 19.02.2019 tarih ve 02926  yevmiye numarası ile aşağıdaki İHTARNAME gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İhtar Keşide Eden        : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Vekili                                     : Av. Yasemin ABASLI

Strazburg Cad. 27/8 Sıhhiye ANKARA

Muhatap                       : Necdet ÖNEMLİ

Sözcü Gazetesi Sorumlu Müdürü

Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas Sk. Atlas İş Merkezi                                           A Blok  No:6-8/4 Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

Konu                             : 18.02.2019 tarihli Sözcü Gazetesi’nde Rahmi TURAN imzalı köşe yazısında yer alan eczacılık mesleğini ve eczacıları küçük düşürücü ifadeler hakkında cevap ve düzeltme talebinin ihtaren bildirimidir.

Açıklamalar                            :

Gazetenizin 18.02.2019 tarihli nüshasında Rahmi TURAN imzasıyla “Beka ve Zekâ” başlıklı bir köşe yazısı yayınlanmış, “Sağlık Bakanı’na ithaf edilen bir yazı!” ara başlığı altında serbest eczane sahibi eczacılar hakkında karalayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmıştır. Şöyle ki:

Yazıda “Eczanelere gelince… Bunlar da para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen ticarethaneler. Halk sağlığı ile ilgileri pek yok. Bunu Sağlık Bakanı da biliyor ama fazla bir şey yapamıyor!” ifadeleri ile eleştiri sınırları aşılarak eczacılar töhmet altında bırakılmıştır.

Ayrıca, yazıda “Diazem 10” isimli yeşil reçeteli ilaç yazılan bir vatandaşımızın ilacını bulamaması, bulduğunda ise reçetenin süresi geçtiği için alamaması sebebiyle “Sağlık Bakanlığı’na ve tüm eczanelere ağzına geleni söylemesinin ve reçeteyi yırtıp eczacının suratına atmasının” haklı bir tepki olarak gösterilmesi eczacıların onur ve saygınlığını ağır biçimde zedelemiştir.

Oysa ki; yazınızda belirtildiği gibi her ilaç piyasada kolaylıkla bulunamamaktadır. Eczacılar için hastalara yazılan her ilaç hayati öneme sahiptir. Eczacılar, ilaçların piyasada bulunmasını sağlama görevleri ve imkânları bulunmadığı halde, bu konuda en fazla hassasiyeti gösteren ve kamuoyu oluşturarak hasta mağduriyetlerini önlemeye çalışan meslek grubudur. Kaldı ki; eczacıların hem para kazanmaktan başka bir şeyi düşünmedikleri hem de temin edebilecekleri bir ilacı hastaya vermedikleri iddiası kendi başına çelişkilidir.

Eczacılar son 16 yıldır gerçekleştirilmekte olan sağlıkta değişim sürecinden en çok etkilenen ve mağdur olan meslek grubudur. İflas eden ve işsiz eczacı sayısı her geçen gün artmaktadır. Eczacılar yaşadıkları tüm maddi zorluklara rağmen 7 gün 24 saat kaliteli ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam emektedir.

İlaç ve sağlık hizmetinin kesintiye uğramadan sunumunun idarenin asli görevi olmasına rağmen yazıda, eczacıların ilaçların bulunamamasından sorumlu tutulması, halk sağlığını önemsemedikleri ve sadece ticari kaygı ile hareket ettikleri algısı yaratılması, Sağlık Bakanı’nın bile bu konuda bir şey yapamadığının iddia edilmesi sözde şifacı şarlatanlara yer açarak halk sağlığını gerçek anlamda tehlikeye atmaktadır.

Her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; ülkemizde büyük bir özveri ile faaliyet gösteren 26.000 eczacıyı rencide eden, gerçeği yansıtmayan, eczacıları halkın gözünde itibarsızlaştırarak güven duygusunu zedeleyen yazıya karşı işbu cevap ve düzeltme yazısının gazetenizin aynı sayfasında ve aynı puntolarla, yorum yapılmaksızın, 5187 sayılı Basın Yasası’nın 14. maddesine göre yayınlanmasını vekaleten talep ederim. 19.02.2019

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                              Vekili Av. Yasemin ABASLI

Sayın noter; işbu 3 nüsha düzenlenen ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının da tarafıma tebliğini arz ederim.

Comments


bottom of page