top of page

SENDİKAMIZ TARAFINDAN NOTERDEN İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİR.

noter 3

SENDİKAMIZ TARAFINDAN NOTERDEN İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Dün akşam yayınlanan ve eczacılık camiasını üzen program için FOX TV ye Sendikamız Hukuk Bürosunca  Ankara 16.Noterliğinden 23.01.2015 tarih ve 01867 yevmiye numarası ile aşağıdaki İHTARNAME gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İhtarı Keşide Eden         : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Vekili                               : Av. Yasemin ABASLI

                                         Strazburg Cad. 27/10 Sıhhiye ANKARA

Muhatap                         :   İbrahim Onur KUMBARACIBAŞI

                                          HUZUR RADYO TV A.Ş.

                                          FOX Sorumlu Müdürü         

       Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44

       34020 Zeytinburnu / İstanbul

Konu                               :  22/01/2015 tarihinde saat 19:00’da yayınlanan Fatih Portakal’ın sunduğu Fox Ana haber bülteninde Yüce Kuyucaklıoğlu ve Öznur Arslan tarafından hazırlanan haberde eczacılık mesleğini ve eczacıları küçük düşürücü ifadelerle sunulan haber hakkında.

TEKZİP VE DÜZELTME METNİDİR.

            22/01/2015 tarihinde saat 19:00’da yayınlanan Fatih Portakal’ın sunduğu Fox Ana haber bülteninde Yüce Kuyucaklıoğlu ve Öznur Arslan tarafından hazırlanan haberde; eczacılık mesleğini ve eczacıları küçük düşürücü ifadelerle tüm eczacıları itham edici ve suçlayıcı ifadelere yer verilmiş, haberin bu şekilde sunulmuş olması eczacı kamuoyunda büyük bir üzüntü ve infiale sebep olmuştur. Haberin bu şekilde sunulması gazetecilik meslek ilkelerinin birincisi olan “Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak” ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

            Haberin başlangıcından itibaren tüm eczacıların “parasal anlamda vurgun yapan”, “kötü niyetli”, sahte reçetelerle binlerce liralık vurgunlar yapan eczacılar olarak lanse edilmesi, eczaneden ilaç alan herkesin kimlik bilgisini alarak bu kişileri “hastanede yatış yapmış gösterdiği” “her gün reçete yazdırdığı” ve “her gün SGK’ya fatura ettiği” yönündeki ifadeler; halkı doğru ve tarafsız haber sunarak bilgilendirmekten öte, eczacıları adeta  halkın gözünde küçük düşürme ve itibarsızlaştırma çabası olarak algılanmasına neden olmuştur.   

            Zira; söz konusu habere konu olayda ve benzerlerinde eczacı ve eczanelerin bilgisi dışında hazırlanan bu tip sahte reçeteler yüzünden en büyük mağduriyeti yaşayan eczacılardan görüş ve bilgi alınmaksızın, eksik bilgiyle  tek taraflı ve yanlı olarak yapılan bu yayın topluma; gerçek failleri gizlemekten, eczacıları ve eczacılık mesleğini sanık sandalyesine oturtmaktan ve  sağlık hizmetinin en önemli unsuru olan hasta eczacı arasındaki güven ilişkisini zedelemekten başka bir şey sunmamıştır.

            Haber hazırlanırken eczacı örgütlerine danışılmamış olmasından dolayı; hiçbir eczacının hiçbir kişiyi hastaneye yatış yaptıramayacağı, adına reçete düzenleyemeyeceği, ayda bir kez yapabildiği SGK’ya fatura kesme işlemini her gün yapamayacağının bilgisine ulaşamadığınız ve elde ettiğiniz bilgileri doğrulatmak için çaba göstermediğiniz anlaşılmakta olup, eczacıların tamamına yönelik bu ithamlar nedeniyle özür dileyerek, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkesi gereği konu hakkında meslek örgütlerine söz hakkı tanımanız ve yapmış olduğunuz haberle oluşan bu yanlış anlaşılmayı meslek ahlakı gereği düzeltme çabası içine girmeniz gerekmektedir.

            Haberinizde verilmek istenen mesajın aksine; halkımız her zaman olduğu gibi ülkemizin dört bir köşesinde 7/24 hizmet veren eczanelerden; halen kullandığı ve üzerinde gözüken ilaçların listesini ve bilgisini alabilir, kullandığı ve almış olduğu tüm ilaçları sorgulatabilir, semtindeki sosyal sığınak olan eczanesinde hiçbir ücret almadan bu hizmetleri sunan kadim dostu eczacısına en yakın sağlık danışmanı ve ilacın uzmanı olarak her zaman güvenebilir. Bu güvenin sarsılmasının, bir takım para kazanmaktan başka hiçbir amaç taşımayan sözde şifacı şarlatanlara alan açmaktan, halkın ve gelecek nesillerin sağlığını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini önemle bir kez daha bilgilerinize sunar;

            Her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; hiçbir araştırma ve somut veriye dayanmayan tek taraflı ve maksatlı beyanlardan oluşan gerçek dışı bu habere karşı işbu tekzip ve düzeltme metninin tarafınıza tebliğinden itibaren aynı programın ilk bölümünde yayınlanmasını müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm. 23.01.2015

Sayın noter; işbu 3 nüsha düzenlenen tekzip ve düzeltme metninin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, bir nüshasının da tarafıma tebliğini talep ederim.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

           Vekili Av. Yasemin ABASLI

bottom of page