top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Başkanlığınızca İşleme Konulan “İlaç Geri Çekme” Uyg


                                                                                                                      30/01/2018

                                                                                                                      TEİS2018-10

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TBBİ CİHAZ KURUMU

İLAÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

KONU: Başkanlığınızca İşleme Konulan “İlaç Geri Çekme” Uygulamalarında İşbirliği Göstermeyen Ecza Depoları Hk.

Sendikamız üyesi eczacılardan gelen bildirimlere göre Başkanlığınızca işleme konulan “İlaç Geri Çekme” uygulamalarıyla ilgili eczaneler ve ecza depoları arasında sorunlar yaşanmaktadır. Şöyle ki;

Bahse konu geri çekme işlemi uygulanan ilaçların bir kısmı eczanelere; şu an eczacının güncel ticari ilişkisinin bulunmadığı bir ecza deposundan gelmiş olabileceği gibi başka bir eczaneden “takas” yoluyla da gelmiş olması muhtemeldir. Her ne şekilde tedarik edilmiş olursa olsun, en kısa sürede ilgili ürünün piyasadan toplatılması “ilaç geri çekme” uygulamasının birincil amacıdır. Bunun sağlanabilmesi için bahse konu ürünlerin hangi depo ya da eczaneden tedarik edildiğine bakılmaksızın tüm ecza depolarınca “iade” alınması bir zorunluluk olsa da ecza depolarının bu konuda her zaman işbirliği göstermediği konusunda üyelerimizden şikayetler ulaşmaktadır.

Konunun halk sağlığı için öneminin tüm Kurumlarca kavranmış olmasının gerekliliğine ek olarak; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesinde “(1) Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı, satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde yahut eczanenin kapanması halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan ilaç takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur.” ifadesiyle de mücbir bir sebep halinde eczacıların tüm ecza depolarına ürün iade edilebileceği vurgulanmıştır.

Bakanlıkça yapılan “İlaç Geri Çekme” duyurularına istinaden eczanelerce gönderilen iade işleminin; eczanenin ticari ilişkisi olup olmamasına ve İTS üstündeki ürün hareketine bakılmaksızın tüm ecza depolarına yapılabilmesi konusunda İlaç Takip Sistemi’nde gerekli düzenlemelerin yapılmasını; Ecza Depolarına geri çekilen ürünler için iade alımı konusunda eczacılarla işbirliği içinde hareket etmeleri hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarıların yazılı olarak yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                            TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                                GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page