top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK’NA YAPILAN BAŞVURU (Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin SGK tarafından kabul


teis4

12/02/2016      

TEİS2016-28       

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

ANKARA

         Konu : Kurumunuzca verilen bazı Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca geri ödemede kabul edilmemesi hk.

         Bilindiği üzere ; 24/03/2014 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlığı altında yer alan (4). maddesinde “…Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün olduğu belirtilmiş ve bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulması gerekli olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır.” hükmü yer almaktadır.

         Ancak bazı durumlarda TİTCK tarafından düzenlenen endikasyon dışı izin belgelerinde;

a)Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan bir kısıtlama için endikasyon dışı izin verildiği,

   Örneğin;

  1. Lenalidomid (Revlimid) etken maddesi için Sağlık Uygulama Tebliğinde “…tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir.” Kısıtlamasının üzerinde olacak şekilde kullanımlara endikasyon dışı izin verildiği görülmektedir.

  2. b)Bazı durumlarda SGK tarafından henüz geri ödemesi olmayan endikasyonlarda endikasyon dışı izin verildiği,

Örneğin;

  1. Ozurdex isimli ilaç “Diyabetik Makuler Ödem” endikasyonunda SGK tarafından geri ödenmemektedir.

  2. İLARİS isimli ilaç SGK tarafından yalnızca “kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar” tanısında geri ödemesi yapılır iken SGK tarafından henüz değerlendirilmesi devam eden “Sistemik Juvenil İdiyopatik Artrit” tanısında endikasyon dışı izin belgesi düzenlendiği,

  3. c)Bazı durumlarda basamak tedavisini atlatmaya yönelik endikasyon dışı izinler verildiği,

d)Bazı durumlarda Sağlık Uygulama Tebliğinde “Yatarak Tedavi” şeklinde kullanılması gerektiği hüküm altına alınmış bazı ilaçlar için (Novoseven, Samsca gibi) “Ayakta Tedavi” kullanımı için izin verildiği görülmektedir.

         Bu şekilde düzenlenen Endikasyon Dışı İzin Belgeleri  SGK tarafından kabul edilmeyerek üyelerimizin kuruma gönderdiği faturalarda kesinti uygulanmaktadır.

         Konu ile ilgili olarak; yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve telafi edilemez şekle gelebilecek hasta zararlarının önüne geçilmesi için ivedilikle, sorun yaşanan ilaçlarla ilgili olarak Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin düzenlenmesinde Kurumunuzun SGK ile mutabakat sağlayarak gerekli yasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi, SGK’nın geri ödeme mevzuatına ve “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”na uygun olmayan  Endikasyon Dışı İzin Belgelerinin de Kurumunuzca verilmemesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN

                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                       GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page