top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURU.


09/05/2013  / TEİS2013-45

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Kurumunuzca yayınlanan 18 Mart 2013 tarihli yazı hk.

         Kurumunuzca yayınlanan 18 Mart 2013 tarihli yazı ile 6197 sayılı yasanın 24. maddesi dayanak gösterilerek eczanelerde neredeyse tüm ilaçların reçetesiz olarak hastaya ulaştırılması yasaklanmıştır.

         Bilindiği üzere ilaç; vazgeçilemez, ertelenemez, yerine ikame ürün konulamaz bir ürün olup, ilaca ulaşmak zorunda olan hastanın ihtiyacı olduğu anda ilaca ulaşması gerektiği inkar edilemez bir gerçektir.

         İlgili yazınızla yapılan düzenleme ile özellikle nöbet hizmeti başta olmak üzere meslektaşlarımız ilaç ve eczacılık hizmeti sunumunda ciddi sorun yaşamaya başlamış, ilaca bir an önce kavuşmak isteyen hastalarla karşı karşıya bırakılmış durumdadır.

         2005 yılından itibaren sosyal güvenlik şemsiyesinin genişlemesi ile ülkemizde ilaçların neredeyse %90’ı reçeteli olarak sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla hastalara ulaştırılmakta olup, üzerinde “reçeteli satılır” ibaresi bulunan tüm ilaçların da neredeyse tamamı doktor tavsiyesiyle ve doktor tarafında daha önce verilmiş reçetenin devamı şeklinde olan, ya da provizyon sisteminden onay alınamaması veya ilacın kaybedilmesi, unutulması durumlarında hastalara perakende satış olarak ulaştırılmakta olan ilaçlar olup, bu durum sisteme kayıt edilemediğinden şeklen reçetesiz satış olarak görülmesine rağmen , meslektaşlarımız reçeteli satılması gereken hiçbir ilacı teşhis ve tedavi amacıyla kendiliklerinden vermemekte, yukarıda kısaca izah ettiğimiz şekilde reçeteye bağlı ve doktor tavsiyesine istinaden vermektedirler.

Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artan muayene katılım payı ve fark uygulamaları yüzünden sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları yeniden reçete yazdırmadan kendi parasıyla almaya başlayan hasta sayısının her geçen gün arttığı bir dönemde uygulamaya başlanan bu yeni düzenlemeyi meslektaşlarımız hastalara anlatmakta zorluk çekmektedirler.

         Kurumunuzca reçeteli-reçetesiz ilaç ayrımı çalışmalarının devam ettiği bir süreçte ve  sadece eczanede satılması gereken ilaçların dahi yıllardır bakkallarda marketlerde satılmasının engellenemediği bir durumda, ilgililerle görüşülmeden, fikirleri alınmadan  eczanelerin bir gecede 60 yıllık eski bir düzenlemenin tekrar en katı halini uygulamaya  zorunlu hale getirilmesi, E-reçete uygulaması gibi tamamen elektronik ortama geçilmeye başlanan  bu süreçte eczacıların reçete fotokopisi ya da çıktı biriktirmeye zorlanması anlaşılır bir tutum değildir.

Kaldı ki ; kurumunuzca İlaç Takip Sistemi aracılığıyla ülkemizdeki tüm ilaç hareketleri anlık olarak görülebilmesine ve izlenmesine rağmen, reçeteli satılması gereken ilaçların hayatın olağan akışına aykırı bir miktarda ve periyotlarla alınması ve / veya satılması durumlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin incelemeye tabi tutulması ve haklarında işlem yapılması mümkünken, bütün eczaneleri kapsayacak şekilde ilaç ve eczacılık hizmetini olumsuz etkileyecek şekilde hayata geçirilen uygulamanın yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.

Reçeteli satılması gereken ilaçların toptan satış yasağı ihlal edilerek satışını engellemek için İlaç Takip Sistemi üzerinden yapılacak tespit ile 6197 sayılı Kanunun 44. ve 45. maddeleri gereği işlem yapılması etkin bir şekilde sağlanarak, bu ihlali gerçekleştirenler hakkında daha ağır müeyyidelerin getirilmesi için yasal düzenleme yapılması, bu yasağın ihlalini önlemek amacıyla gerek 18 mart 2013 tarihli gerekse diğer yazılı düzenlemelerle reçete ile verilmesi zorunlu ilaç kapsamına alınan ilaçların bu düzenlemeden çıkarılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page