top of page

SENDİKAMIZCA MİLLETVEKİLİ MESLEKTAŞLARIMIZDAN TALEPLERİMİZ.....

ENDİKAMIZCA MİLLETVEKİLİ MESLEKTAŞLARIMIZDAN TALEPLERİMİZ

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan eczanelerin faaliyetlerine devamını sağlayacak yasal düzenleme yapılması talebi ile TBMM eczacı Milletvekili Meslektaşlarımıza aşağıdaki talep yazısı gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

05/05/2020

TEİS2020-…

Sayın,

Ecz. .......... .. PARTİ … MİLLETVEKİLİ

TBMM ANKARA

Konu : Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan eczanelerin faaliyetlerine devamını sağlayacak yasal düzenleme yapılması talebi hk.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle en ön safta kesintisiz bir şekilde ücretsiz olarak görev yapan Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olan eczanelerimiz ciddi bir iş yükü ve ekonomik sorunla karşı karşıya bulunmaktadır.

Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan maske temini için halkımızın maskeye ulaşmasında gecikme yaşanmasını engellemek adına devletimizin gönderdiği maskeleri ücretsiz çalışarak ulaştırmanın yanı sıra, raporlu hastaların reçetesiz ilaç teminini pandemi eczacılığı hizmeti de sunarak, danışan hastalarımızı bilgilendirerek yönlendirmekte, COVID-19 teşhisli ayakta hastaların reçetelerini karşılamak gibi riski de çok yüksek olan bir görevi ettiğimiz yemininin bilinciyle sürdürmeye devam etmekteyiz.

Yaşanan bu süreçte ücretsiz verdiğimiz riski yüksek hizmette artış olmasına karşın, sokağa çıkma yasakları ve halkımızın acil ihtiyaçlarla kısıtlı olan talepleri nedeniyle, eczane ekonomilerinde ciddi anlamda daralma yaşanmış olup, günlük 2 milyon civarı olan SGK reçete sayıları da devam reçeteleriyle birlikte toplamda 1 milyon reçeteye düştüğü için ciddi bir ekonomik daralma yaşanmaktadır.

Diğer tüm sektörlerde de yaşanan bu ekonomik daralmalar ile ilgili olarak genel tedbirler alınmış ve alınmaya da devam etmekte olup, eczanelerin verdikleri kritik önemdeki hayati faaliyetlerinin devamının sağlanması için de özel tedbirler alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede ; eczanelerin ödedikleri SSK primi ve muhtasar vergi ile ilgili olarak da büyük bir fedakârlık duygusu ile ettiği yemin doğrultusunda gururla hizmet sunan eczane ekonomilerine yönelik koruyucu tedbir ve teşviklerin sunulmasını acilen talep ediyoruz.

Eczane ekonomilerinin ödeme dengelerinin tamamen bozulduğu bu olağanüstü süreçte, 4447 Sayılı İşsizlik Kanununda yer alan geçici 19. ve geçici 20. maddelerdeki muafiyetlerden yararlandırmak üzere;

“31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 4773 işkolu kodunda yer alan eczanelerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olarak çalışanların ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 4773 işkolu kodunda yer alan eczanelerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olarak çalışanlara uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.”

Şeklinde 4447 sayılı Kanunda yasal düzenleme yapılması için gereğini görüş ve tensiplerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page