top of page

SENDİKAMIZCA ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA YAPILAN BAŞVURU


teis4

                                                                                              24/06/2016/  TEİS2016-50

T.C.Adalet Bakanlığı

Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İstanbul yolu üzeri 13. Km Açık hava müzesi karşısı Şaşmaz/ ANKARA

Konu  : Kurumunuz adına kesilerek teslim edilmiş olan eczane faturalarının zamanında ödenmemesi  hk.

         Bilindiği gibi, sağlık yardımları Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin usul ve esaslar 18/09/2013 tarihli Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ile belirlenmiştir.

Söz konusu Protokol’ün Fatura İnceleme ve Ödeme başlıklı 4.2. maddesi şu şekildedir:

“4.2.1. Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren en geç 20 işgünü içinde ödenir. Kurum taşra teşkilatı ödenekleri düzenli olarak takip edecek ve ödeme ile ilgili olarak herhangi bir aksamanın oluşmamasını sağlayacaktır.

         Hal böyleyken; sendikamız üyesi eczacıların kurumunuza teslim edilen faturalarını kontrollerinin tamamlanmadığı ve ödemelerinin gerçekleştirilmediği,hatta 2016 Ocak faturalarının bile kontrollerinin tamamlanmadığı bilgisi alınmıştır.Meslektaşlarımız tarafından Kurumunuza teslim edilmiş olan  fatura incelemelerinin ivedilikle tamamlanarak  ödemesinin yapılmasını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesini,sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

                                      Ecz.Nurten Saydan

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                              Genel Başkanı

#onecikan

bottom of page