top of page

Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar-Acil güvenlilik kısıtlaması hakkında duyuru


Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar-Acil güvenlilik kısıtlaması hakkında duyuru

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 46977249-510.01.04-E.100445    29.05.2018 Konu: Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar – Acil güvenlilik kısıtlaması

DOSYA

Salbutamol/İpratropium kombinasyonunu içeren ilaçlarla ilgili olarak; Avrupa İlaç Ajansı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan “CMDh scientifîc conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation-Annex II” başlıklı güncelleme Kurumumuzca değerlendirilmiş olup, söz konusu ilaçların kısa ürün bilgilerinde (KÜB) ve kullanma talimatlarında (KT) ekte yer alan eklemelerin yapılması gerekmektedir. Değişikliklerin yansıtıldığı ürünlere ait KÜB/KT başvurularının incelenmek üzere 15 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi’ne gönderilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ Kurum Başkanı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

“4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” bölümüne;

[…] İntravenöz ve nebulize kısa etkili beta agonistlerin özellikle şiddetli astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığındaki bronkospazmın akut alevlenmesinin tedavisinde yüksek terapötik dozda kullanımına bağlı olarak laktik asidoz bildirilmiştir (bkz bölüm 4.8 ve 4.9). Laktat seviyelerinde artış dispne ve kompensatuvar hiperventilasyona neden olabilir. Bu da astım tedavisinde bir başarısızlık şeklinde yanlış yorumlanabilir ve gerekli olmayan kısa etkili beta-agonist tedavisi uygulamasına neden olabilir. Bu nedenle hastalar serum laktat seviyelerinde artış ve buna bağlı metabolik asidoz gelişimi açısından takip edilmelidir.

“4.8. İstenmeyen etkiler” bölümüne;

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

(Sıklık) Bilinmiyor: Laktik asidoz (bkz. Bölüm 4.4)

“4.9. Doz aşımı ve tedavisi” bölümüne;

[…]Kısa etkili beta-agonist tedavisinin yüksek tedavi dozuyla ve doz aşımı ile ilişkili olarak bildirilen  laktik  asidozun  dahil  olduğu  metabolik  asidoz  da salbutamolün   doz  aşımıyla gözlenmiştir.   Bu  nedenle,   doz  aşımı   halinde   (özellikle  de  hırıltılı   solunum  gibi   diğer bronkospazm bulgularının düzelmesine rağmen devam eden ya da kötüleşen taşipne varsa) yükselmiş serum laktat düzeylerinin ve buna bağlı olarak gelişebilecek metabolik asidozun takibi gerekebilir.

KULLANMA TALİMATI

“2. <ilaç ismi>ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”

bölümünün “<ilaç ismi>ni aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” alt başlığına;

[…]

Salbutamolün yüksek tedavi dozlarıyla, özellikle akut bronkospazm tedavisi (bkz. Bölüm 3 ve 4) alanlarda laktik asidoz denen bir durum bildirilmiştir. Laktat seviyelerinde artış, hızlı nefes alma ve nefes darlığı -hırıltıda iyileşme olsa bile- neden olabilir. Eğer ilacın etki göstermediğini düşünüyorsanız veya nebulizeri doktorun önerdiğinden daha sık kullanma ihtiyacı hissediyorsanız acilen doktorunuza danışınız.

“4. Olası yan etkileri nelerdir?” başlığına; […] Laktik asidoz olarak bilinen durum karın ağrısı, hızlı nefes alma ve nefes darlığı -hırıltıda iyileşme olsa bile-, el-ayakta üşüme, düzensiz kalp ritmi veya susamaya neden olabilir.

Comentarios


bottom of page