top of page

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ. (”Sağlık danışmanı ECZACI” isimli uzaktan


teis4

19/12/2016

TEİS2016-87    

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

SAKARYA

         Konu : ”Sağlık danışmanı ECZACI” isimli uzaktan eğitim ve sertifika programı hakkında

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak kuruluş amacımız , Eczacılık alanında faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek, çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmektir.

Üniversitenizin Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi isimli bağlı kuruluşu http://www.sausem.sakarya.edu.tr/3/76/Egitim/Saglik-Danismani-Eczaci-Sertifika-Programi internet sitesinde ”Sağlık danışmanı ECZACI” isimli uzaktan eğitim ve sertifika programı düzenlemektedir. Programın amacının eczacı ve eczane çalışanlarının, hastaya ilaç ve tıbbi ürünleri sunumunda, satışında ve bu ilaç ve ürünleri nasıl kullanmaları gerektiği ve bu ilaç ve ürünlerin takibi konusunda bilgi verebilecek donanıma erişmelerini sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Eczacı ; Eczacılık fakültesi veya Eczacılık Mektebi ya da yüksekokulundan mezun olmuş ya da Kanuna göre yabancı okullardaki eğitiminin yeterliliğini ispat ve tescil ettirmiş , eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili sağlık meslek mensubudur.

Eczacılık ; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaç hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyet bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık  hizmetidir.

İçeriği nasıl düzenlenmiş olursa olsun; ilgili programda ECZACI ismi kullanılarak Eczacı olmayan kişilere sertifika dağıtılması Eczacılıkla ilgili yasal mevzuata göre mümkün olmadığı gibi Eczacılık hizmeti yapan Eczacılarımız aldıkları akademik eğitim ve yasal mevzuatın verdiği yetkiye istinaden zaten birer SAĞLIK DANIŞMANIDIR. Sertifika alan Eczacılar sağlık danışmanı olur, almayan Eczacılar sağlık danışmanı olamaz gibi bir algı oluşturmaya, lisans seviyesindeki bir eğitim sonucu alınan eczacı unvanının yok sayılmasına hiçbir kişi ya da kurumun yetkisi ve hakkı bulunmamaktadır.

İlgili programın iptal edilerek sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Bilgi  :

  1. Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

  2. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Comments


bottom of page