top of page

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Kanun Teklifi Metni İçin Tıklayınız:

5 ŞUBAT KANUN TEKLİFİ METNİ
.pdf
Download PDF • 222KB

 

KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ

Dönemi ve Yasama Yılı

28 / 2

Esas Numarası

2 / 1980

Başkanlığa Geliş Tarihi

05/02/2024

Teklifin Başlığı

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamade Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklifin Özeti

Teklif ile; mesleğini serbest olarak icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi olarak çalıştırılabilmesi, ebelerin görev tanımlarının güncellenmesi, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmesi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı olarak sosyal pediatri uzmanlık yan dalının ihdas edilmesi, ilaç üretimi yapan ve piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve koşulların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi, uluslararası uygulamalar da göz önünde bulundurularak ilaçların piyasaya arz sürecinin hızlandırılması ve mevzuatın uyumlaştırılması, eczaneler, ecza depoları, ecza ticarethaneleri ve imalathaneleri ile laboratuvarların teftişinde eczacıların da yetkilendirilmesi, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasında uygulanacak kriterlerin belirlenmesi, yan dal uzmanlığının teşviki maksadıyla tavan ücretlerinin artırılması, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sadece birlikte kullanılan hastanelerdeki akademik kadrolarının dağılımı ve niteliğinin Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi, üniversitelerle birlikte kullanılan sağlık tesislerinde görev yapacak öğretim elemanlarıyla sözleşme yapılmasına ve feshedilmesine ilişkin esasların belirlenmesi, insanlar üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların çağdaş uygulamalar doğrultusunda tadil edilmesi, ruhsatsız ve yetkisiz olarak sağlık hizmeti sunan veya usulüne uygun olarak sağlık hizmeti sunmayanlara yönelik yaptırımların güncellenmesi, tabipler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan tıbbi uygulamalar neticesinde yargı kararlarına istinaden idarece ödenen tazminatların sigorta şirketlerinden talep edilebilmesi, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının artırılması, sözleşmeli personelin olağanüstü hallerde görevlendirilebileceği sürenin yeniden belirlenmesi ve hastane koordinasyon kurulunun kurulması amaçlanmaktadır.

KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ

Komisyon Tipi

Adı

Giriş Tarihi

Esas Komisyon

05/02/2024

Tali Komisyon

05/02/2024

KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ

Adı ve Soyadı

Partisi

Seçim Çevresi

Leyla ŞAHİN USTA (İlk İmza Sahibi)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Ankara

İsmail GÜNEŞ (İlk İmza Sahibi)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Uşak

Orhan ATEŞ (İlk İmza Sahibi)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bayburt

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Balıkesir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Antalya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Denizli

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Mersin

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Niğde

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Mersin

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Ardahan

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Giresun

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Burdur

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Düzce

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Afyonkarahisar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Tokat

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Konya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Batman

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Siirt

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Samsun

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Ağrı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kastamonu

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Gümüşhane

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Karabük

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Karabük

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Tekirdağ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Manisa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Ankara

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Hatay

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Hatay

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bingöl

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bartın

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kars

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şanlıurfa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şanlıurfa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Sivas

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Erzurum

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Erzurum

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Erzurum

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bursa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şanlıurfa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Konya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Gaziantep

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bingöl

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Elazığ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Antalya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Tekirdağ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Erzincan

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bursa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Diyarbakır

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Zonguldak

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Elazığ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Diyarbakır

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Gaziantep

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Gaziantep

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bursa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şanlıurfa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Ankara

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Afyonkarahisar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bolu

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Sakarya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şanlıurfa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kırşehir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Yalova

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Burdur

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kahramanmaraş

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aydın

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kocaeli

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Adıyaman

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kocaeli

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Yozgat

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Antalya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Edirne

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İzmir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kütahya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bursa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kütahya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kütahya

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Gaziantep

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Isparta

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Isparta

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Afyonkarahisar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kocaeli

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Bursa

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Rize

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İzmir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Sivas

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Muğla

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aydın

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Muğla

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Çorum

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Nevşehir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Erzurum

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İzmir

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Adana

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İstanbul


bottom of page