top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU..


DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru yayınlanmıştır.Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02.10.2013

DUYURU

26.9.2013 TARİHLİ, 28777 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANAN SUT’DE YER ALAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Ödeme Komisyonunun 2012/3. dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu Tebliğ düzenlemesi gerektiren kararlar; 26.9.2013 tarihli, 28777 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ 4.10.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.  Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan maddelerinden; 

1- 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “infliksimab” etken maddeli ilacın ülseratif kolit hastalığında raporun düzenleneceği sağlık kurumu ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporlar, 

2- 4.2.15 numaralı maddesinde yer alan “dabigatran” etken maddeli ilacın rapor koşulunda uzmandeğişikliği öncesi çıkarılan raporlar, 

3- 4.2.14.C numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Everolimus” etken maddesinin raportanısı ile ilgili düzenleme öncesi çıkarılan raporlar, 

düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page