top of page

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI


images

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 14 Temmuz 2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Komisyon kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS14 Temmuz 2016 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29770TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No: 2016/4

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK), ilgili Yönetmelik gereği 29/6/2016 tarihinde toplantısını yaparak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- Yeni kayıt olarak başvuran ilaçlar;

a) “Evolocumab” etkin maddeli “Repetha 140 mg 1 prefilled syringe” isimli ilacın 289,20 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

b) “Potassium Chloride” etkin maddeli “Kalinor Retard P 600 mg 100 kapsül” isimli ilacın 9,75 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

c) “Bezafıbrate” etkin maddeli “Bezafıbrate 200 mg 100 tablet” isimli ilacın 8,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

d) “Carglumic Acid” etkin maddeli “Carglumic Acid 100 mg/ml 50 mi powder for oral solution” isimli ilacın 1.150,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

e) “Tikarsilin – Klavulanik Asit” etkin maddeli “Timentin 3,1 g” isimli ilacın 96,30 Avro fiyatla 4.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

f) “L-Arginine” etkin maddeli “Amargine 100 mg/ml oral sol.” isimli ilacın 30,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

g) “Betainc Anhydrous” etkin maddeli “Ambetaine 500 mg/ml 100 mi” isimli ilacın 100,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

h) “Vitamin A,D,E,K ve Mineraller” etkin maddeli “DEKAs Essential 60 capsules” isimli ilacın 27,50 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

ı) “Vitamin A,D,E,K ve Mineraller” etkin maddeli ” DEKAs Plus 60 soft gel capsules” isimli ilacın 38,00 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

j) “Vitamin A,D,E,K ve Mineraller” etkin maddeli “DEKAs Plus 60 mi liquid” isimli ilacın 26,50 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

k) Sağlık Uygulama Tebliğinde “ataluren” etkin maddeli ilaçlar ile ilgili “Distrofın geninde nonsense (anlamsız) mutasyonlar olduğunun genetik test (DNA analizi) ile ortaya konulması ve altı dakika yürüme testi sonuçlarına göre üç yüz metre ve üzeri yürüyebilen yedi yaş ve üzeri hastalarda, üçüncü basamak resmi sağlık kuruluşlarında en az bir pediatrik/erişkin nöroloji uzmanının yer aldığı en fazla altı ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak pediatriklerişkin nörologlar tarafından reçetelenir.” şeklinde düzenleme yapılmasına,

MADDE 2- Fiyat indirimi yapılan ilaçlar;

a) Ek-4/C Listesinde 633,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Daunaxome 50 mg 1 vial” isimli ilacın fiyatının 23.5.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 400,00 Avro olarak güncellenmesine,

b) Ek-4/C Listesinde 275,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Arsenox 10 mg 10 mi 1 ampul” isimli ilacın fiyatının 10.5.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 260,00 Avro olarak güncellenmesine,

c) Ek-4/C Listesinde 6.200,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Mozobil 24 mg/1,2 mi” isimli ilacın fiyatının 11.2.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.100,00 Avro olarak güncellenmesine,

d) Ek-4/C Listesinde 5.150,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Revıxıl 20 mg/ml 1.2 mi 1 vial” isimli ilacın fiyatının 2.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.050,00 Avro olarak güncellenmesine,

e) Ek-4/C Listesinde 56,95 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Epipen 0,3 mg 1 ampul” isimli ilacın fiyatının 11.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 48,38 Avro olarak güncellenmesine,

f) Ek-4/C Listesinde 8.241,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Imbruvica 140mg 120 kapsül” isimli ilacın fiyatının 25.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.990,40 Avro olarak güncellenmesine,

g) Ek-4/C Listesinde 6.181,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ” “Imbruvica 140 mg 90 kapsül “isimli ilacın fiyatının 25.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.992,20 Avro olarak güncellenmesine,

h) Ek-4/C Listesinde 1.685,00 Dolar fiyatla kayıtlı bulunan “Kyprolis 60mg lamp.” isimli ilacın fiyatının 27.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.339,00 Avro olarak güncellenmesine,

ı) Ek-4/C Listesinde 7.990,40 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Imbruvica 140mg 120caps.” isimli ilacın fiyatının 22.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.560,00 Avro olarak güncellenmesine,

j) Ek-4/C Listesinde 5.992,20 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Imbruvica 140mg 90caps.” isimli ilacın fiyatının 22.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.670,00 Avro olarak güncellenmesine,

k) Ek-4/C Listesinde 5.050,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Revixil 20mg l,2ml lvial” isimli ilacın fiyatının 13.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4.850,00 Avro olarak güncellenmesine,

l) Ek-4/C Listesinde 3.290,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Adcetris/Sgn-35 50mg 1 vial” isimli ilacın fiyatının 24.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3.245,00 Avro olarak güncellenmesine,

m) Ek-4/C Listesinde 675,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Nuedexta 20mg/10mg 60 caps.” isimli ilacın fiyatının 13.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 675,00 Dolar olarak güncellenmesine,

MADDE 3- Fiyat artışı talep edilen ilaçlar hakkında;

Ek-4/C Listesinde 10,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Ophtasiloxane Collyre Eye Drops 10 mi” isimli ilacın fiyatının komisyon kararının yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12,30 Avro olarak güncellenmesine,

MADDE 4- EK-4/C listesinden çıkarılması talep edilen ilaçlar;

Ek-4/C Listesinde 34,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan “Dipentum 250 mg 112 tablet” isimli ilacın Komisyon karar tarihinden itibaren Ek-4/C Listesi’nden çıkarılmasına,

MADDE 5-Muafiyet talebi bulunan ilaçlar;

Ek-4/C Listesinde kayıtlı bulunan “Anakinra” etkin maddeli “Kineret 100 mg 28 amp” isimli ilacın “Hidradenitis Suppurativa” tanısında hasta katılım payından muaf olması yönündeki talep hakkında; “Anakinra” etkin maddeli ilaçların “Hidradenitis Suppurativa” tanısında hasta katılım payından muaf tutulmasına,

MADDE 6- İlaç adı güncellemesi bulunan ilaçlar;

29/4/2016 tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile Ek-4/C listesine kaydedilen “Levothyroxine 200 mcg 6 ampul” isimli ilacın isminin 29/4/2016 tarihinden geçerli olmak üzere “L- Thyroxine 200 Mcg 6 vial” olarak güncellenmesine,

MADDE 7- Scfdinir etken maddesi içeren 125mg/5 mi (100 mi) ilaçların depocu satış fiyatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından 26.06.2016 tarihi itibariyle eşitlenmesi üzerine Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Firmasının 17.06.2016 tarihli talebi ile CEFTİNEX ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 125 mg/5ml lOOml şişe/kutu isimli ilacın %19,5 özel iskontosundan muaf tutulması, komisyon kararını takiben Kamu Kurum iskontosunun %28 olarak SUT’un 4.1.9 işaretli maddesi kapsamında Ek-4/A Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde yapılan düzenlemelerle Kurum resmi internet sitesinde duyurulmasına,

MADDE 8- Wellbutrın XL Yavaş Salimli Film Kaplı 300 mg tablet için Kamu Kurum iskontosunun (%14) olarak düzenlenmesine,

1 inci ve 2 inci maddelerin SHFK Karar tarihini takibinden 5 iş günü içerisinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmasına, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine,

MADDE 9- MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife” (Majistral Tarife) bedellerinde 457 Sayılı VUK Genel Tebliği ile belirlenen 2015 yılı yeniden değerlenme oranı (%5,58) kadar fiyat artışı yapılmasına,

MADDE 10- MEDULA sisteminde kayıtlı aşağıdaki enjektörler için ödenen bedellerde fiyat artışı yapılmasına,BARKODADIESKİ FİYAT (TL)YENİ FİYAT (TL)1000000000000ENJEKTÖR 2 CC0,150.172000000000000ENJEKTÖR 5 CC0,150.173000000000000ENJEKTÖR 10 CC0,150,17

1 inci ve 2inci maddelerin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girmesine,

MADDE 11-13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak yerli malı belgesi almış görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’nda yerli malı olduğuna ilişkin bilginin olması şartıyla SUT eki EK-3D “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesinde “Çerçeve” alan tanımı ile yer alan GZ. 11110 SUT kodunun mevcut fiyatının 5 TL artırılarak Kurumca bedelinin karşılanmasına,

MADDE 12-SUT’un “Enjektör Bedelleri” başlıklı 3.3.5 inci maddesine göre EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi”ne aşağıda belirtilen SUT kodunun eklenmesine,SUT KODUTIBBİ MALZEME ALAN TANIMILISTE_KODUTUTAR(TL)A10114Kalem iğne UcuEK-3/C-40,255

MADDE 13-“Şeker Ölçüm Çubukları” başlıklı 3.3.2 nci maddesine göre bedeli karşılanan şeker ölçüm çubuğunun bedelinin EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi”nde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine, SUT’ un EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi”de “Kan Şekeri Ölçüm Cihazı” alan tanımı ile yer alan A10094 SUT koduna göre bedeli 20 TL olarak karşılanmakta olan şeker ölçüm cihazı için herhangi bir bedel ödenmemesi ve firma tarafından karşılanmasına,SUT KODUTIBBİ MALZEME ALAN TANIMILISTEJKODUTUTAR(TL)A10093Şeker Ölçüm ÇubuğuEK-3/C-40,36

MADDE 14-Aynı alan tanımına sahip olmakla birlikte SUT eki listelerinde farklı fiyatlarda bulunan tıbbi malzeme alan tanımlarının fiyatlarının eşitlenerek aşağıdaki şekilde belirlenmesine,SUT KODU                      TIBBİ MALZEME ALAN TANIMILISTE KODUTUTAR (TL)KV1322EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT, NBCA / MODİFİYEEK-3/I320,00KV1089GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİEK-3/I11,00GHC1630GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİEK-3/S11,00KV1281KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASONEK-3/I690,00GR1048KATETER, İNTRAVASKÜLER ULTRASONEK-3/M690,00OR2410SİTOLOJİ FIRÇASIEK-3/A30,00KV1088GÖĞÜS TÜPÜ, PVCEK-3/I3,00GHC1620GÖĞÜS TÜPÜ, PVCEK-3/S3,00KV1087GÖĞÜS TÜPÜ, SİLİKONEK-3/I5,00NF1000KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİKEK-3/P60,0

Belirlenen kararların yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tarihte yürürlüğe girmesine,

MADDE 15- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca gerekli görülen ve Daire Başkanlığı tarafından teklif edilen hâllerde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla fiyatlandırmaya yönelik alt komisyonlar kurulmasına,

MADDE 16- SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 704.230 kodlu “Hemodiyaliz” işleminin Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI704.230Hemodiyaliz, aylık 700 seansa kadar (700. seans dahil)SLIT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.201,23

MADDE 17- SUT eki EK-2/B Listesine 704.234 kodu ile “Hemodiyaliz,701 seans ve üzeri” işlem adı ile aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere yeni kod eklenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI704.234Hemodiyaliz, aylık 701 seans ve üzeriSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız.

A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.188,76

MADDE 18- SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 704.233 kodlu “Ev hemodiyalizi” işlem puanının Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmasına,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI704.233Ev hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D-l numaralı maddesine bakınız. 704.230 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.188,76

MADDE 19- SUT eki EK-2/B Listesine 704.210 kodu ile “Acil hemodiyalizi” işlem adı ile aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere yeni kod eklenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI704.210Acil hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız.201,23

MADDE 20- SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan P704230 kodlu “Hemodiyaliz” işleminin aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere düzenlenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANIP704230Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil)SUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.303,54

MADDE 21- SUT eki EK-2/C Listesine P704234 kodu ile “Hemodiyaliz,701 seans ve üzeri” işlem adı ile aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere yeni kod eklenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANIP704234Hemodiyaliz, 701 seans ve üzeriSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.286,68

MADDE 22- SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan P704233 kodlu “Ev hemodiyalizi” işlem puanının aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere artırılmasına,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANIP704233Ev hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. 704.230 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.286,68

MADDE 23- SUT eki EK-2/C Listesine P704210 kodu ile “Acil hemodiyalizi” işlem adı ile aşağıdaki şekilde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere yeni kod eklenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANIİŞLEM GRUBU*P704210Acil hemodiyaliziSUT’un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. A-V fıstül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu (bazik ve asidik), Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu olan tetkikler ile kullanılan her türlü serum ve seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar dahildir.303,54*

MADDE 24- SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 705.370 kodlu “Eritrosit Süspansiyonu” işleminin açıklama kısmı Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI705.370Eritrosit Süspansiyonu705.130,705.140,906.290, 906.610,906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670, 906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600, 907.610, 705.240, 705.280 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahil.157,17

MADDE 25- SUT eki EK-2/B Listesine 705.371 kodu ile “Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay’dan temin edilen” işlem adı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı işlem puanı eklenmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMA2016 YILI İŞLEM PUANI705.371Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay’dan temin edilen705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610, 906.620,906.630, 906.640, 906.660, 906.670, 906.680, 906.690,907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470,907.480, 907.590, 907.600, 907.610, 705.240, 705.280 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahil335,24

MADDE 26- SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 705.430 kodlu “Taze donmuş plazma” ve 705.440 kodlu “Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi)” işlemlerine aşağıda yer alan şekilde 2016 yılı için Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere %42 oranlarında artış yapılmasına,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMA2016 YILI İŞLEM PUANI705.430Taze donmuş plazma705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610, 906.620,906.630,906.640, 906.660, 906.670, 906.680, 906.690,907.430,907.440, 907.450, 907.460, 907.470,907.480, 907.590,907.600, 907.610 işlemleri dahil.106,56705.440Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi)705.130,705.140, 905.090,906.290, 906.610, 906.620,906.630,906.640,906.660, 906.670, 906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600, 907.610 işlemleri dahil.106,56

MADDE 27- Kan ürünlerine yapılan artış oranında sağlık hizmeti sunucularınca paket işlemlerde kullanılan kan ürünleri için Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilave ücret ödenmesine,

MADDE 28- SUT Eki EK-2/C listesinde yer alan P915030 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu işlemi” ile P915031 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu” işleminde Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde fiyat artışı yapılmasına,PAKET KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM

GRUBU*İŞLEM PUANIP915030Fizik tedavi ve rehabilitasyon D GrubuSUT eki EK-2/D-2 Listesi D grubunda yer alan hastalıklar için26,98P915031Fizik tedavi ve rehabilitasyon C GrubuSUT eki EK-2/D-2 Listesi C grubunda yer alan hastalıklar için50,59

MADDE 29- SUT EK-2/B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’nde yer alan 700.470 “Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)” ve 700.540 “24 saat EKG kaydı (Holter)” işlemlerinin Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde açıklama kısımlarının değiştirilmesine,KODUİŞLEM ADIAÇIKLAMAİŞLEM PUANI700.470Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)Herhangi bir sarf malzemesi faturalandırılmaz. En az 22 saatlik kaydın olması durumunda faturalandırılır.90,05700.54024 saat EKG kaydı (Holter)En az 22 saatlik kaydın olması durumunda faturalandırılır.101,18

Karar verilmiştir.

コメント


bottom of page