top of page

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN e-İMZADA SON TARİH AÇIKLAMASI


e-imza2

Değerli Üyelerimiz,

e-İmzada son tarih Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mart 2013 olarak açıklandı.

Bildiğiniz üzere ,Hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 15 Ocak’tan itibaren zorunlu hale getirilen e-reçeteyi Medula Sistemi üzerinden kurumun sağladığı şifre ya da Sağlık Bakanlığınca temin edilen e-imza ile yazmaktadırlar. SGK’nın sağladığı şifre, hukuki olarak ıslak imza ile eşdeğer olmadığı için, e-reçeteyi şifreyle giren hekimler bunu imzalayıp kaşelemektedirler. Sisteme e-imza ile girenler için ise e-reçete çıktısını imzalama ve kaşeleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı Öztürk tarafından gönderilen  yazıda,

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimlerin elektronik ortamda yazdığı reçetelerin, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri doğrultusunda elektronik imzayla imzalanması, SGK’ya elektronik ortamda iletilmesi amacıyla yazılımda yapılacak e-imza entegrasyon çalışmalarının en geç 1 Mart’a kadar tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü                     28.01.2013

Sayı :67189002/710.03/

 Konu E imza entegrasyon çalışmaları

 ………………………………………………………

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlerimizin elektronik ortamda yazmış olduğu reçetelerin, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri doğrultusunda elektronik imza ile imzalanması, Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda iletilmesi amacıyla, firmanızın ürünü olan Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) ve/veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) yazılımınızda yapılacak e-imza entegrasyon çalışmalarının en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar tamamlanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı ÖZTÜRK

Bakan a.

Genel Müdür

bottom of page