top of page

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERİN AD DEĞİŞİKLİĞİ


Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ad değişikliği hakkında duyuru ve hastanelerin yeni adları

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ad değişikliği hakkında duyuru ve hastanelerin yeni adları yayınlanmıştır. Duyuru ve hastanelerin yeni adları aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C. SAĞLlK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 97577848/020-773 29.05.2018 Konu: Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerin Ad Değişikliği

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılmış, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.

Bakanlık Makamından alınan 16/05/2018 tarihli ve 010-042787 sayılı Onay ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler,’ Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi Ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında Bakanlığımıza bağlı hastanelere yeniden ad verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; Bakanlığımıza bağlı hastanelerin ad değişikliğinin ekli listede belirtildiği şekilde tescil edilmesini, tescil onayından sonra hastanelerin bağlı birimleriyle birlikte geçici ruhsatlarının Genel Müdürlüğümüzce güncellenmesini, bundan sonra E2 ve E3 İlçe Devlet Hastaneleri ad değişikliklerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımıza bağlı diğer hastanelerin ad değişikliklerinin ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ad değişikliklerinin Yönerge kapsamında yapılması hususunda;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN Genel Müdür

Commenti


bottom of page