top of page

SAĞLIK BAKANLIĞ ISAĞLIK RAPOR SÜRELERİNİ 30.06.2023 TARİHİNE KADAR UZATMIŞTIR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-23642684-458.01 Tarih:15.12.2022


Konu : Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hk.


DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.3.2022 tarihli ve E-23642684-010.07.03-570 sayılı yazımız.


COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında salgın sürecinin başlangıcından itibaren Bakanlığımızca çeşitli tedbirler ortaya konulmuş, sağlık raporlarına ilişkin nihai olarak da 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi ilgi yazımız ile duyurulmuştur.


Mevsim koşullarına bağlı olarak artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla raporlara ilişkin aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.


1- Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 30.06.2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,


2- Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,


3- Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

uygun değerlendirilmektedir.


30.06.2023 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;


Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.


Prof. Dr. Sabahattin AYDIN


Bakan Yardımcısı


tiklayrapor
.pdf
PDF dosyasını indir • 279KB

Commentaires


bottom of page