top of page

Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişiklikler hakkında sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.


Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişiklikler hakkında sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.

Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 04/09/2019 tarih ve 30878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 13. maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğin 4.1.5. maddesinin 4. fıkrasının, 26. maddesi ile aynı Tebliğin 4.2.24.A. maddesine eklenen 5. 6. ve 7. fıkralarının, 27. maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğin 4.2.24.B. maddesinin 2. fıkrasının b bendinin, 4. fıkrasının 2. cümlesinin ve 7. fıkrasının, 28. maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğin 4.2.25. maddesinin 3. ve 5. fıkralarında yer alan “nöroloji uzman hekimlerince” ibarelerinin ve 36. maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğin 4.2.35.A. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan “bu hekimlerce” ibarelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali için 11/10/2019 tarihinde Danıştay 10.Dairesinde 2019/1347 dosya numarası ile dava açılmıştır.

Tebliğin yayımı tarihinden bugüne kadar yaşanan süreçte eczane hizmetlerimizi aksatan ve eczane pratiğinde uygulanması imkansız düzenlemeler içeren söz konusu düzenlemelerin düzeltilmesi için başlattığımız hukuki sürecin yanında diğer tüm girişimlerimiz de devam etmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

Comentários


bottom of page