top of page

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararına Danıştay'da Dava Açılmıştır.Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,


Sendika olarak aktif husumet ehliyetimizi kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 24/08/2023 tarih ve 32289 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/5 no’lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı’nın 4. maddesinin yürütmesinin durdurularak iptali istemli Danıştay 10.Dairesinde 04.10.2023 tarih ve 2023/5521 esas sayısı ile dava açılmıştır.


Dava açılan madde :

SUT’un “4.4.- İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinin “4.4.2-Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı alt maddesindeki eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında yer alan ilaçlara ait ödemelerde eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için varsa terapötik referans grubunun, terapötik referans grup yok ise eşdeğer grubunun ödenebilecek azami birim fiyatını bulmak için kullanılan oranın %5 olmasına oy birliği ile,”


Saygılarımızla bilgilerinize sunulur.


TEİS YÖNETİM KURULU


Comments


bottom of page