top of page

RENKLİ REÇETE SİSTEMİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA


RENKLİ REÇETE SİSTEMİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Değerli Üyelerimiz,

01.04.2018 tarihinden itibaren RRS uygulaması başlamıştır.Dikkat etmeniz gerekenler ,kurum genelgesi ve “normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlar listesi” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

DİKKAT EDİLECEKLER

1-)Reçeteler e-reçete veya matbu (manuel) reçete yazılabilir.

2-)Manuel reçetelerde “sistemin çalışmaması” ibaresi aranmayacaktır.

3-)Ücretli verilen manuel reçeteler 5 yıl süresince saklanacaktır.

4-)Kurumlara fatura edilen reçetelerin  saklanmasına gerek yoktur.Bu reçetelerin sisteme kaydedilerek,sistemde “tamamlandı” durumuna getirilmesi gerekmektedir.

5-)Hekimler e-reçetelerde , izlemeye tâbi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir reçetede Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazabilecektir.Ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur.

6-) Kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların İlaç Takip Sisteminde elden satış bildirimleri kapatılacak olup, söz konusu ilaçların satış bildirimleri sadece Renkli Reçete Sistemi ve geri ödeme kurumları üzerinden yapılabilecektir.

GENELGE (2018/1)

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum                                                                                                                                                                                                                                                               05/03/2018

Sayı:  53860968-000-

Konu: Kontrole Tâbi İlaçlara Ait Reçeteler

GENELGE 2018/1

Bilindiği üzere normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar hekimler tarafından reçete edilmekte ve eczanelerce karşılanan reçetelere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmaktaydı. Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla 01.04.2018 tarihinden itibaren hekimlerin bu ilaçları ihtiva eden reçeteleri Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları ve eczanelerin de bu reçeteleri Renkli Reçete Sistemine kaydederek karşılamaları gerekmektedir.

Ayrıca aynı tarihten itibaren eczane denetimlerinde kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için Renkli Reçete Sisteminde devreye alınacak olan elektronik defter verileri kullanılacaktır. Bu kapsamda;

1-Renkli Reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşılacaktır.

2-Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

3-Eczacılar elektronik reçete numarası ile düzenlenen elektronik reçeteye sistem üzerinden ulaşabilecektir. Reçete bilgileri sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesi gerekmektedir.

4-Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlara ait reçeteler istisnai olarak teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda sağlık hizmet sunucularında matbu olarak yazılabilecektir. Bu reçetelerde sistemin çalışmaması ile ilgili bir ibare aranmayacak olup her reçete üzerinde bulunması mecburi bilgileri içermesi şartıyla matbu olarak eczanelerce karşılanabilir.

5-Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlara ait matbu reçeteler eczanelerce Renkli Reçete Sistemine kaydedildikten sonra hastaya ilaçlar verilecektir. Söz konusu matbu reçeteler herhangi bir geri ödeme kurumuna fatura edilmiyorsa yani ücreti mukabilinde karşılanıyorsa denetime yetkili makamlarca sorulduğunda gösterilmek üzere eczanelerde 5 (beş) yıl boyunca saklanmalıdır.

6-Herhangi bir geri ödeme kurumuna fatura edilecek matbu reçetelerin asılları ilgili kurumlara gönderilecek olup bu reçetelerin asıllarının ya da nüshasının eczanelerde saklanmasına gerek yoktur. Renkli Reçete Sistemine kaydedilmesi ve sistemde reçetenin tamamlandı konumuna getirilmesi yeterlidir.

7-Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

8-Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir reçetede Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazabileceklerdir. Renkli Reçete Sisteminde söz konusu ilaçlar ile diğer ilaçların ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur.

9-Hastane eczaneleri normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile ilgili Renkli Reçete Sistemi üzerinden hiçbir işlem yapmayacaklardır.

10-Hastanın talebi olması durumunda reçete örneği hekim tarafından hastaya verilecektir.

11-Sistem ile ilgili sorunların renkli.recete@titck.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

12-Kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların İlaç Takip Sisteminde elden satış bildirimleri kapatılacak olup, söz konusu ilaçların satış bildirimleri sadece Renkli Reçete Sistemi ve geri ödeme kurumları üzerinden yapılabilecektir.

13-Bu Genelge ile Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Talimatname yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan a.

Müstesar

NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR

bottom of page