top of page

REFERANS FİYAT GRUBU HAKKINDA BİLGİLENDİRME (Takrolimus etken maddeli ilaçlar hk.)


REFERANS FİYAT GRUBU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

         Değerli üyelerimiz ,

         Bildiğiniz üzere Sağlık Uygulama tebliğinin, 4.4.2 – Maddesinde ;

“Eşdeğer ilaç uygulaması (1) Eşdeğer ilaç uygulaması; sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması temelinde; aynı eşdeğer gruplarda ya da aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı eşdeğer gruplarda yer alması esasına dayanır.” denilmektedir.

         Kurum bu maddeye dayanarak “referans fiyat grubu”oluşturmaktadır. Buna göre fiyat anlamında eşdeğer olan ilaçlar, sistemde eczane tarafından hastaya birbirinin yerine verilemeyecek şekilde farklı eşdeğer gruplarda yer almaktadır.  Bu ilaçlar için “Fiyat Farkı” hesaplanması da bu düzenlemeye göre yapılmaktadır.

         Takrolimus etken maddeli ilaçlar bu uygulamaya bir örnek teşkil etmektedir. Bu ilaçlar için Takrolimus etken maddeli Adoport isimli ilaca göre fiyat hesabı yapılmakta , ama ilaçlar birbirinin yerine verilememektedir. Sebebi etken madde kullanımı hakkında farklı eşdeğer grupta yer alması yönünde Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu (TEDK) tarafından alınan karardır.Bu sebeple PROGRAF 1 MG 50 KAPSUL için  19.84 TL fiyat farkı çıkmakta olup fiyatı baz alınan ADOPORT 1 MG 50 KAPSUL adlı ilaç PROGRAF 1 MG 50 KAPSUL adlı ilacın  eşdeğeri olarak verilememektedir.Ürün Adı

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Referans Fiyat Grubu

ADOPORT 1 MG 50 KAP 

E605B

TR-003B

ADVAGRAF 1 MG 50 UZATILMIS SALIMLI 50 SERT KAP

E605M

TR-003B

PANOLIMUS 1 MG 50 KAP

E605H

TR-003B

PROGRAF 1 MG 50 KAP

E605I

TR-003B

                 Yukarıdaki Tabloda görüldüğü üzere bu ilaçların Referans fiyat grubu aynı ancak eşdeğer (benzer) ürün grubu farklıdır.

         Aşağıda linki bulunan dosyada  SUT Ek-4/A “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde söz konusu “referans fiyat grubu “ kapsamında bulunan ilaçlar yer almaktadır.

         Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Referans fiyat grubu dosyası için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayarak açınız.

Comments


bottom of page