PRASUGREL VE TIKAGRELOR ETKIN MADDELI MÜSTAHZARLAR IÇIN MEDULA DÜZENLEMESI YAPILMASI HK

SGK,GSS GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ MEDULA VE BİLİŞİM UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞII’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(PRASUGREL VE TIKAGRELOR ETKIN MADDELI MÜSTAHZARLAR IÇIN MEDULA DÜZENLEMESI YAPILMASI HK.)


13/11/2020

TEİS2020-110

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı


Konu: Prasugrel ve Tikagrelor etkin maddeli müstahzarlar için Medula düzenlemesi yapılması hk.


Bilindiği üzere Sağlık Uygulama tebliğinin 4.2.15/Ç ve 4.2.15/E maddelerine göre karşılanan prasugrel ve tikagrelor etkin maddeli müstahzarların rapor süresi bir yıl olup; bu süre sonunda ilgili madde de tanımlanan koşulların aynı hastada yeniden oluşması durumunda rapor düzenlenerek hastanın tedavi alabilmesi mümkündür.


Üyelerimizden gelen bildirimler sonucu Pandemi sebebiyle kronik hastalıklarda reçetesiz temin uygulaması kapsamında yukarıda bahsi geçen etkin maddeli ilaçların rapor süreleri uzatıldığı ve uzatılmış rapor ile karşılanan reçetelerde kesintiler yapıldığı görülmektedir. Oluşan mağduriyet ve kesintilerin engellenmesi adına başkanlığınızca sevk ve idare edilen Medula Eczane uygulamasında prasugrel ve tikagrelor etkin maddeli müstahzarlara ait raporların uzatılmaması veya uzatılan raporlarda bir yılın aşılması durumunda reçetesiz temine izin verilmemesi için gerekli düzenlemenin yapılması için gereğini ivedilikle arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı